Info center TNP v Bohinju bo postal center biosfernega območja Julijske Alpe

0
487
Bohinjsko jezero (Foto: Piqsels)

Informacijski center Triglavskega narodnega parka (TNP) Bohinjka v Stari Fužini bo v prihodnjih letih postal center biosfernega območja Julijske Alpe in dobil novo vsebino. V njem bodo uredili degustacijsko-distribucijski center za izdelke kolektivnih blagovnih znamk, okrepili bodo izobraževalne vsebine in uredili knjižnico.

 

Kot je povedala vodja informacijsko izobraževalne službe v javnem zavodu TNP Majda Odar, je Bohinjka srce delovanja javnega zavoda v Bohinju. Njegovo odprtje pred šestimi leti je bilo posebej težko pričakovano, saj je Stara Fužina vas z največ prebivalci v parku, Občina Bohinj pa je zelo pomemben akter pri soupravljanju narodnega parka.

Center je bil, kot je dejala Odarjeva, dobro obiskan in lepo so ga sprejeli tako obiskovalci kot domačini, predvsem pa šolske skupine. V predkoronskem letu 2019 so v Bohinjki našteli 15.000 obiskovalcev. V tem času pa je Stara Fužina v centru vasi dobila tudi nov turistično-informacijski center in porodile so se ideje, kako centru TNP dati novo vsebino.

Rdeča nit bo nadaljnja krepitev sodelovanja in povezovanja z lokalno skupnostjo. Že sedaj so v centru poleg informacij za obiskovalce na voljo različne dejavnosti, povezane z lokalno skupnostjo. V prostorih centra ima svoj sedež Turizem Bohinj, trenutno pa v centru zaradi prenove šole gostijo tudi prvi in drugi razred podružnične šole v Srednji vasi.

Sklenili so vzpostaviti pilotni center biosfernega območja Julijske Alpe. Med ključnimi elementi bo podpora kolektivnih blagovnih znamk, kot so znamka kakovosti TNP, znamka Bohinjsko in kolektivna blagovna znamka doline Soča. Pripravljali bodo degustacijsko-distribucijske vsebine in tako podprli domače izdelke ter s tem domačine in njihovo dejavnost.

Ker je en osrednjih gradnikov bisofernega območja tudi skupnost šol na tem območju, bo TNP okrepil izobraževalne vsebine in poskrbel za novo sodobno razstavo ter interpretacijo Bohinjskega jezera. V center pa naj bi preselili tudi knjižnico Stare Fužine, ki je enota Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica.

Hkrati želijo nadaljevati sodelovanje s turizmom na področju razvojnih dejavnosti na območju narodnega parka, je napovedala Odarjeva. Kot je pojasnila, je turizem, kar nakazuje tudi novelacija razvojnega načrta za Julijske Alpe kot trajnostne turistične destinacije, v bistvu posledica urejenih oziroma usklajenih drugih panog v prostoru.

V Julijskih Alpah so poleg same narave glavni gradniki kmetijstvo, kulturna krajina in dediščina. Zato je ključno iskanje sinergij med varovanjem narave, ohranjanjem kulturne krajine in ohranjanjem življenja človeka v tem prostoru.

Kot pravi predsednik krajevne skupnosti Stara Fužina Bojan Traven, pri preoblikovanju centra gledajo predvsem na domačine. Tudi turizem je treba gledati skozi domačine in njihovo počutje ter kakovost življenja.

V centru bo omogočen pristnejši stik med domačini in turisti. “To bo lep prostor doživljanja območja jezera in tudi srečališče med domačini in obiskovalci,” je dejal tudi direktor Turizma Bohinj Klemen Langus.

Prepričan je, da je center Bohinjka v svojih skoraj šestih letih delovanja upravičil svojo vzpostavitev, ne toliko s samim številom obiskovalcev kot z izgradnjo sodelovanja med TNP in lokalno skupnostjo ter različnimi deležniki v prostoru, sedaj pa bodo to sodelovanje še okrepili.

Projekt preoblikovanja centra je trenutno v fazi pridobivanja dokumentacije, realizacija pa je načrtovana v letih 2022 in 2023. Projekt bo financiran iz različnih virov. “Tudi to je prednost tega, da delaš skupaj z drugimi deležniki v prostoru, saj je potem izvedba takšnih bolj zahtevnih nalog lažja,” je poudarila Odarjeva.