Nejc Brence: Potrebno je uvesti takšno družinsko politiko, ki bo spodbujala rodnost med Slovenci

0
1413
Nejc Brence, generalni sekretar SDM (Foto: Youtube printscreen)

Temeljna vrednota družbe, tudi slovenske, je družina, nam je povedal Nejc Brence, sicer generalni tajnik SDM, Slovenske demokratske mladine. Dejal je še, da lahko le ustrezna in usklajena izobraževalna, zaposlovalna, družinska, zdravstvena, stanovanjska in gospodarska politika zaustavijo negativne demografske trende v Sloveniji. Njegovo izjavo si lahko ogledate spodaj:

 

Celotno izjavo Nejca Brenceta si lahko preberete v nadaljevanju:

“Po mnenju SDM je ena izmed temeljnih vrednot družbe družina. Zavzemamo se za ustvarjanje ustreznih pogojev in mehanizmov, ki bodo pripomogli k ohranitvi in razvoju slovenskih družin. V družini se mora ustvarjati okolje, v katerem se posameznik razvija, pridobiva pozitivne izkušnje, vrednote in odgovornost, ter pridobiva vrednote in se uči odgovornosti.

V okviru zakonskih mehanizmov je potrebno uvesti ustrezno stimulativno družinsko politiko, ki bo omogočala mladim, da se bodo lažje odločali za družino. Poskrbeti je potrebno za ustrezne davčne olajšave, ustrezno izobraževalno, zaposlitveno, stanovanjsko in zdravstveno politiko. Posebno pozornost je potrebno nameniti mladim družinam in družinam z več otroki. Slovenska demokratska mladina je že večkrat vložila predloge zakonov s področja stanovanj, ki so ključna pri odločitvi za ustvarjanje družine.

Nazadnje smo predlagali stanovanjsko jamstveno shemo, a jo je takratna koalicija zavrnila. Pri tem primeru se je pokazalo, komu se gre dejansko za rešitev stanovanjskega problema, komu pa je to pomembno le pred volitvami, ko se stranke borijo za glasove.

Slovenija ima eno izmed najslabših demografskih slik, kar že danes vpliva na naš življenjski standard, v prihodnosti pa bo še bolj. Aktualna vlada se zaveda tega problema in zato je za urejanje tega področja ustanovila poseben urad.

SDM meni, da lahko le ustrezna in usklajena izobraževalna, zaposlovalna, družinska, zdravstvena, stanovanjska in gospodarska politika zaustavijo negativno demografsko politiko v Sloveniji. SDM bo podpirala vse zamisli na teh področjih, ki bodo sledili cilju izboljšanja demografske slike slovenskega naroda. Verjamemo, da sta najboljši demografski politiki davčna ter gospodarska politika države.

SDM se zavzema za oblikovanje celostnih ukrepov, ki naj zagotovijo, da se upadanje števila prebivalstva dokončno ustavi. Menimo, da je treba problem upadanja števila prebivalcev, ki je tesno povezan s številom rojstev, uvrstiti na prednostno mesto med vsemi težavami, ki jih mora Slovenija rešiti.

Našo demografsko sliko moramo reševati z ukrepi, ki bodo povišali rodnost med Slovenci in ne z uvažanjem migrantov, kot to ponuja nasprotna stran.”

Pripravil: P.T.