Innorenew CoE je prejemnik mednarodnega certifikata EFQM za poslovno odličnost

0
397
(Foto: SPIRIT Slovenija/Nataša Pečko Primc)

Slovenija je že pred dobrima dvema desetletjema poslovno odličnost prepoznala kot pomemben temelj v doseganju globalne konkurenčnosti na vseh področjih. Doseganje odličnosti je nenehen proces, ki od organizacije zahteva nenehno rast in izboljšave, česar se zaveda tudi neodvisni raziskovalni inštitut InnoRenew CoE, letošnji prejemnik mednarodnega certifikata odličnosti EFQM s štirimi zvezdicami.

Mednarodno veljavni certifikat Priznani v odličnosti, ki ga izdaja EFQM, predstavlja udejanjanje evropskih kriterijev modela odličnosti in priznava dosežke teh organizacij v mednarodnem merilu. Vpeljevanje načel poslovne odličnosti po modelu EFQM podjetjem in organizacijam pomaga pri prepoznavanju njihovih prednosti, kot tudi priložnosti za izboljšave, nakaže pa jim tudi pot k izboljšanju poslovnih rezultatov. Prejemnik lahko certifikat uporablja tri leta kot konkurenčno prednost in rezultat odličnosti poslovanja.

Center odličnosti InnoRenew CoE je neodvisni raziskovalni inštitut, ki je bil ustanovljen leta 2017. V njem se ukvarjajo z raziskovanjem obnovljivih materialov in trajnostne gradnje ter vpeljavo znanstvenih dognanj v industrijsko prakso. Pri tem se še posebej posvečajo inovacijskemu in interdisciplinarnemu proučevanju lesa in njegove uporabe. Poudarek je na razvoju inovacij relevantnih za industrijo, nudenju podpore podjetjem pri implementaciji raziskovalnih in razvojnih inovacij ter na povezovanju s pripravljavci javnih politik, da bi spodbujali in podpirali podjetja in raziskave v gozdno-lesnem sektorju. Delovanje inštituta na področju raziskav in uporabe lesa izjemno prispeva k razvoju panoge lesarstva pri nas. Aktivnosti InnoRenew CoE se osredotočata na dve tehnologiji, ki ta center odličnosti razlikujeta od ostalih institucij, in sicer modifikacija lesa ter restorativno okoljsko in ergonomsko oblikovanje (REED).

Pred kratkim so svojo peto obletnico obstoja praznovali z odprtjem nove stavbe v Izoli, edinstvenega objekta za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja.  Stavba InnoRenew CoE, ki velja tudi za najvišjo leseno stavbo v Sloveniji, je hibridna konstrukcija lesa, betona in jekla in edinstven primer trajnostne gradnje v Sloveniji, hkrati pa predstavlja tudi stičišče prizadevanj za prenos raziskovalnega znanja v industrijsko prakso.

»V Sloveniji je danes prepoznanih 33 poslovno odličnih organizacij. Od tega je 17 prejemnikov priznanja za poslovno odličnost in 27 organizacij, ki so bile nagrajene s certifikatom Prepoznani v odličnosti EFQM,« je ob podelitvi certifikata poudaril Rok Capl, v. d. direktorja SPIRIT Slovenija. »Mednarodni certifikat na podlagi partnerskega dogovora z organizacijo EFQM podeljujemo le izjemnim organizacijam na področju poslovne odličnosti. Morda v prihodnje prestopite meje ter posežete tudi po evropskih zvezdicah odličnosti. Vsekakor pa lahko že danes prevzamete vlogo promotorja odličnosti med znanstveno raziskovalnimi institucijami in širše,« je dodal.

Dogodka so se udeležili številni visoki gostje, med drugim tudi Aleš Bržan, župan Mestne občine Koper in Danilo Markočič, župan občine Izola ter dr. Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport.

»Ocenjevanje zavoda InnoRenew je z vidika vpeljanih in uporabljenih poslovno-organizacijskih pristopov potekalo celovito in prvič po prenovljenem modelu EFQM 2020. Ta je v 25-ih letih obstoja doživel največje in najbolj celovite spremembe, kot odgovor na prihajajoče trende in izzive v globalnem okolju. Kot organizacija, ki je nadpovprečno uspešna pri pridobivanju virov za raziskovalne projekte Evropske unije, je lahko zgled domačim, pa tudi tujim znanstveno-raziskovalnim organizacijam. Na inštitutu deluje mednarodni in multidisciplinarni tim odličnih raziskovalcev, ki so aktivno vključeni v mednarodne in domače raziskovalne institucije, kjer zasedajo tudi vodilne vloge. S tem pa aktivno sooblikujejo politike in strategije ter tako vplivajo na prihodnji razvoj v Sloveniji in Evropski uniji. Inštitut odlikuje tudi izjemno uspešno in obojestransko koristno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi. Z raziskavami o možnih področjih uporabe lesa po trajnostnih načelih so šele nedavno vstopili na to področje, a že postajajo vodilna znanstveno-strokovna organizacija v lesno-predelovalni panogi,« so zapisali ocenjevalci.

»Certifikat EFQM za poslovno odličnost za nas pomeni pomemben korak pri doseganju kakovosti, tako pri kreiranju delovnega okolja kot tudi v odnosu do naših partnerjev. Z zunanjo neodvisno presojo smo tako pridobili pomembno potrditev kakovosti našega poslovanja,« je ob prejemu priznanja povedala direktorica Innorenew CoE, prof. dr. Andreja Kutnar.

SPIRIT Slovenija je na podlagi Strategije razvoja poslovne odličnosti do leta 2030 prevzela odgovornost za spodbujanje in razvoj tega področja v gospodarskem sektorju, od leta 2019 pa izvaja tudi strokovne in administrativne naloge, povezane s podeljevanjem Priznanja RS za poslovno odličnost. Po modelu odličnosti EFQM je bilo v Sloveniji doslej ocenjenih že več kot sto organizacij, tako iz zasebnega kot iz javnega sektorja. Prvo priznanje za poslovno odličnost je bilo podeljeno leta 1998, vseh prejemnikov priznanj, ki predstavljajo pomemben prispevek pri oblikovanju poslovno odličnega okolja v Sloveniji, pa je doslej že 18, s certifikatom Prepoznani v odličnosti pa je bilo od leta 2013 nagrajenih 27 organizacij. Konec decembra 2021 je bil sprejet Zakon o debirokratizaciji, ki ukinja tudi Zakon o priznanju RS za poslovno odličnost, zato SPIRIT Slovenija v letu 2022 postopka podeljevanja priznanja RS za poslovno odličnost ne bo izvajal.

Ministrica Kustec na Inštitutu InnoRenew CoE podprla raziskovalno odličnost

Podelitve certifikata poslovne odličnosti EFQM novemu raziskovalnemu inštitutu InnoRenew CoE, ki je potekala danes v Izoli, se je udeležila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec, ki je zbrane nagovorila in povedala: “Inštitut predstavlja pomemben mejnik za razvoj znanosti in inovacij tako v slovenskem, kot tudi v mednarodnem prostoru. Na ministrstvu na številne načine podpiramo znanstvenoraziskovalne institucije, ki se zavedajo izzivov 21. stoletja, predvsem pa prestrukturiranja celotne družbe v trajnostno naravnano inovativnost. Raziskovalni Inštitut InnoRenew je odličen zgled te prakse. Innorenew CoE je vse bolj trdna, mednarodno vpeta, odlična in programsko raznolika raziskovalna zgodba, ki postaja čedalje bolj prepoznavna v širšem raziskovalnem okolju doma in po svetu. Delate odločno, povezovalno, interdisciplinarno, v sodelovanju z gospodarstvom in na vsebinah ki so vsebine soodgovorne prihodnosti.”

Inštitut InnoRenew predstavlja namreč primer interdisciplinarne znanosti in znanstvenih praks, ki na podlagi usmeritve v trajnostni razvoj spodbujajo kreativnosti, inovativnosti, sodelovanje z industrijo in vključevanje družbe. Ob tem je ministrica poudarila, da je vlaganje v raziskovalno infrastrukturo predpogoj za učinkovito, odporno in konkurenčno Slovenijo in Evropo: “Tudi zato je toliko bolj pomemben dosežek slovenskega predsedstva, dosežen dogovor o več 10 milijard vrednih Evropskih partnerstvih, ki so umerjena v večjo učinkovitost Evropskega raziskovalnega prostora. Z njimi bomo pospešili razvoj znanosti in omogočili več učinkov za državljane.” Pomemben del Evropskega raziskovalnega prostora postaja sedaj tudi InnoRenew CoE. Ministrica Kustec je ob tem poudarila, da je Inštitut odličen zgled za mednarodno raziskovalno odličnost, za podporo raziskovalne sfere gospodarstvu in za ozaveščanje in vključevanje javnosti v raziskovalne aktivnosti. To je prepoznala tudi evropska komisarka Mariye Gabriel s priznanjem Bauhaus.

Ob prejemu certifikata je ministrica Kustec čestitala zaposlenim na inštitutu in izpostavila: “Inštitut s svojim delovanjem dokazuje, da je ob uspešnem znanstvenem delu pomembno tudi dobro upravljanje organizacije. Le tako lahko inštitucija izkoristi vse možne sinergije, ki jih ponujajo znanje, izkušnje in kompetence raziskovalcev. Verjamem, da je pred njim še svetla prihodnost.”

L.V., gov.si