Jean-Claude Larchet: Epidemija novih medijev

0
411
(Foto: vseknjige.si)

Izum novih medijev je v naši družbi povzročila revolucijo, ki je primerljiva z iznajdbo elektrike in novih prevoznih sredstev. Vendar pa je razlika med novimi mediji in drugimi iznajdbami, ki so korenito posegle v življenje sodobnega človeka, velika. 

 

Nobena druga tehnologija namreč ni tako dolgotrajno vpregla naših vsakdanjih dejavnosti, tako dosledno pritegnila naše pozornosti in sodelovanja, in tako zelo spremenila način bivanja in dela ter tako silovito preplavila zasebna, družinskega in osebnega življenja ter prodrla v notranjost naše duševnosti. Nobena druga tehnologija ni tako vseobsegajoče spremenila našega pojmovanja prostora in časa, pogleda na svet, odnosov z drugimi ljudmi, predstav, ki jih imamo o sebi, značilnosti in ritma naših delovnih in prostočasnih dejavnosti.

Spremenila je način komuniciranja in narave, sestave in oblik duševnega in intelektualnega življenja. In nenazadnje: prav nobena druga tehnologija zaradi vpliva na vse omenjene načine bivanja, ki so bistvo našega obstoja, ni v tolikšni meri posegla v naše duhovno življenje.

Prav o tem Jean-Claude Larchet piše v knjigi Epidemija novih medijev. Izšla je letos v prevodu Mateje Petan pri založbi Družina. Dr. Jean-Claude Larchet je francoski pravoslavni raziskovalec, eden izmed najpomembnejših pravoslavnih patristikov. Rojen je bil v severovzhodni Franciji leta 1949 v rimskokatoliški družini, doktoriral iz filozofije na univerzi v Nancyju (1987) in iz teologije na univerzi v Strasbourgu (1994). Med študijem filozofije ga je branje grških očetov in njihovih pravoslavnih komentatorjev, zlasti Vladimirja Losskega, pripeljalo v pravoslavno cerkev. Njegov duhovni oče je bil starec Sergej Chévitch (1904-1987), ki je bil tudi duhovni oče teologa Vladimirja Losskega, filozofa Nikolaja Berdjajeva in meniha ikonopisca Gregorja (Kruga).

Upokojeni dr. Larchet sicer že 35 let poučuje filozofijo, kot patrolog in teolog pa je predaval v številnih državah, med drugim v Argentini, Belgiji, Bolgariji, Kanadi, na Cipru, v Franciji, Veliki Britaniji, Gruziji, Grčiji, Italiji, Libanonu, Luksemburgu, Črni gori, na Poljskem, v Romuniji, Rusiji, Srbiji, na Slovaškem, v Španiji in Švici. Njegovi spisi o duhovnosti cerkvenih očetov in pravoslavni teologiji, ker 31 knjig, 150 člankov, več kot 700 recenzij, so bili prevedeni v najmanj 18 jezikov.

C.R.

Knjigo Naročite na POVEZAVI.