(JUTRI) Predstavitev znanstvene monografije: Slovenščina v vrtcu

0
309
(Foto: i-Stock)

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) v sodelovanju z Narodno in študijsko knjižnico (NŠK) vabi na predstavitev znanstvene monografije dr. Barbare Baloh in dr. Maje Melinc Mlekuž SLOVENŠČINA V VRTCU Poučevanje in učenje jezika v vrtcih s slovenskim učnim jezikom v Italiji, ki bo v sredo, 8. novembra 2023, ob 18. uri v Feiglovi knjižnici v Gorici.

Monografijo sestavlja pet obsežnejših poglavij, ki vsebinsko opredeljujejo didaktiko slovenščine v vrtcih s slovenskim učnim jezikom v Italiji, od poslanstva, specifike in pričakovanj predšolskega izobraževanja do izzivov seznanjanja s slovenščino, učenja/poučevanja slovenščine, dvo-/večjezičnega razvoja otrok ter poznavanja širšega družbenega konteksta Slovencev v Italiji. Napisana je z mislijo na vzgojitelja in vzgojiteljico v medkulturnem in večjezičnem okolju, kjer mora biti vzgojno-izobraževalno delo zasnovano na poznavanju realnosti tako jezikovnega kot kulturnega okvira, v katerem tovrstni proces poteka, temu ustrezno pa ga je treba spremljati in prilagajati novejšim družbenim in zgodovinskim dogajanjem.

Knjiga na eni strani prinaša kritično sintezo dosedanjih spoznanj in praks didaktike slovenščine v predšolskem obdobju ter hkrati argumentirano uvaja na akcijski raziskavi osnovana nova spoznanja, koncepte, poglede in posledično tudi terminologijo, ki jo smiselno prilagodi značilnostim vzgojno-izobraževalne prakse v vrtcih s slovenskim učnim jezikom v Italiji

Monografijo dopolnjujejo tudi izbrani primeri jezikovnih dejavnosti, preizkušenih v praksi, avtoric Barbare Baloh, Ede Birsa, Sare Burolo, Ester Derganc, Monike Grčar, Dunje Grgič, Maje Humski, Katje Jenko in Darie Raseni.

Knjiga je nastala v okviru projekta Slovenščina v vrtcu, ki je bil izbran na razpisu za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter njegovi promociji v letu 2023. Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Nosilec projekta in založnik publikacije je SLORI.

Na goriški predstavitvi se bo z avtoricama dr. Barbaro Baloh in dr. Majo Melinc Mlekuž pogovarjala ravnateljica Sonja Klanjšček.

C.R. / SLORI