Mariborski materinski dom v 20 letih nudil zavetje 580 ženskam in otrokom

0
196
Otroci (Pixabay)

Materinski dom, ki deluje v okviru Centra za socialno delo (CSD) Maribor, je v 20 letih delovanja, ki jih je dopolnil v lanskem letu, nudil varno zavetje 247 ženskam in 333 otrokom. Ob možnosti bivanja nudijo materam pomoč pri razreševanju stisk ter skrbi za otroke. V zadnjih letih je vedno več klicev samskih žensk, ki iščejo namestitev zase.

 

“Materinski dom je program, ki je namenjen mamicam z otroki, nosečnicam in posameznicam, ki so se znašle v eksistenčni, bivanjski, osebni, odnosni in tudi socialno-ekonomski stiski ter potrebujejo primerno in varno namestitev, ob tem pa tudi strokovno pomoč. Uporabnice so običajno ob nastanitvi v slabšem materialnem položaju, s šibko socialno mrežo ali pa te sploh nimajo,” je povedala vodja programa Mirjana Drofenik.

“Naše delo in skrb sta usmerjena v zagotovitev varnega, mirnega okolja, ki je prijazno do vseh nameščenih, ob strokovni podpori in veliko empatije, da zmorejo pridobiti občutek zaupanja in začnejo verjeti vase,” je dodala.

V materinskem domu poskušajo nameščenim ženskam pomagati tudi pri zagotavljanju ustreznejših pogojev za samostojno življenje. “Žal zaznavamo, da je večina naših uporabnic doživela nasilje v svoji primarni družini, pa tudi kasneje v partnerski vezi, zato potrebujejo veliko opolnomočenja in krepitev njihove samozavesti, kar je proces, ki se gradi postopno, tekom bivanja pri nas,” je še povedala sogovornica.

Program izvajajo na dveh lokacijah: v stanovanjski hiši s sedmimi sobami, kjer lahko uporabnice in otroci bivajo eno leto, ter v stanovanjski enoti, ki predstavlja prehodno fazo v samostojno življenje, saj lahko tam bivata dve ženski z otroki še nadaljnjih šest mesecev.

V materinskem domu je zaposlenih pet ljudi, ki so uporabnicam na voljo ves čas bivanja v njem. “Skupaj z nameščenimi ženskami načrtujemo nadaljnje korake in jim nudimo psihosocialno podporo, da lahko spremenijo svoje življenjske situacije. Pomagamo jim pri učenju vsakodnevnih veščin, kot je skrb za higieno, gospodinjstvo, finančno neodvisnost, samostojnost in sprejemanje drugačnosti. Pri skrbi za svoje otroke potrebujejo veliko podpore, vzpodbud ter učenja spretnosti pri vzgoji in negi otrok,” je pojasnila Mirjana Drofenik.

“Veliko časa namenimo temu, kako razreševati svoje stiske in težave na ustrezen način, pri čemer dajemo poudarek na medosebne odnose, tolerantnost in sprejemanje različnosti. Prav tako zaradi pomanjkanja veščin ženske velikokrat potrebujejo našo pomoč pri urejanju zadev pri različnih institucijah. Pomagamo jim pri iskanju primernega stanovanja, ko se pripravljajo za izselitev iz materinskega doma,” je dodala.

V zadnjih letih opažajo porast klicev samskih žensk, tako starejših kot tudi zelo mladih, ki iščejo možnost namestitve zase. “Pri nas imamo eno sobo primerno za posameznico, ostale sobe so večposteljne, namenjene mamicam z otroki,” je pojasnila vodja programa.

Ponavadi imajo zapolnjene vse postelje. “Nekatere nameščene se izselijo že po mesecu ali več, nekatere ostanejo tudi eno leto. Občasno nudimo dom tudi več kot leto dni, kadar timsko ocenimo, da je to v dobro otrok,” je še povedala Drofenik.

V Mariboru so marca lani odprli tudi Krizni center za otroke Palček. “Ta krizni center za najmlajše otroke se je pokazal kot zelo potreben; vse od prvega dne do danes ni bilo dneva, ko ne bi imeli nameščenih otrok,” je povedala direktorica CSD Maribor Marjana Bravc.

Skupaj je bilo do sedaj v tem kriznem centru nameščenih 23 otrok. “Praviloma naj bi bili nameščeni do tri tedne, vendar je praksa pokazala, da te namestitve trajajo dalj časa,” je povedala direktorica. Skupno imajo na voljo deset postelj, največ hkrati so imeli nameščenih devet otrok, drugače pa štiri in pet.

C. R., STA