Med slovenskimi šolarji in dijaki v Argentini, kjer slovenstvo med izseljenci še živi

0
313
Jegličeva šola, Argentina (Foto: USZS)

Zadnji dan delovnega obiska državne sekretarke na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesne Humar pri rojakih v Argentini, ki je potekal minuli teden, je bil namenjen seznanitvi s šolstvom. V Slovenski hiši v središču argentinske prestolnice se je srečala s profesorji Srednješolskega tečaja ravnatelja Marka Bajuka in z učenci Jegličeve osnovne šole. Obiskala je tudi Dušnopastirski urad. Obisk je zaključila v družbi slovenske skupnosti na Slovenski Pristavi v Castelarju in v Našem domu v San Justu.

Državna sekretarka je najprej obiskala Slovensko hišo v osrčju Buenos Airesa. Sprejel jo je predsednik Zedinjene Slovenije, krovne organizacije Slovencev v Argentini. Vhod v Slovensko hišo krasijo grbi mest zgodovinskega slovenskega ozemlja s knežjim kamnom v sredini.

Slovenske sobotne šole imajo med Slovenci v Argentini že dolgo tradicijo. Izvajajo jih po posameznih domovih, vsi pa se združijo na Slovenskem srednješolskem tečaju ravnatelja Marka Bajuka. Letos srednješolski tečaj obiskuje blizu 120 otrok. Na srečanju so bili prisotni ravnateljica Julka Furlan in učiteljice Alenka Godec, Gabrijela Oblak, Lucijana Hribar, Metka Magister, Miriam Oblak, Veronika Kremžar Rožanc in Neda Vesel Dolenc.

Srednješolski tečaj Marja Bajuka, Buenos Aires, Argentina (Foto: USZS)

Vsem je skupno, da otrokom na najbolj prijazen način predstavijo slovenski jezik, da ga ohranijo živega v skupnosti. Učiteljice so izpostavile problem pomanjkanja slovenskih knjig, učbenikov in drugega gradiva za poučevanje slovenščine. Strinjali so se, da je jezik vrednota, da je ohranjanje jezika bistveno za obstoj, zato iščejo načine kako posodobiti sistem poučevanja, da bi bil pouk za otroke čimbolj zanimiv. Tiste otroke, ki deset let obiskujejo slovenske osnovne šole in srednje šole, v sklopu njihovega programa nagradijo s pettedenskim obiskom Slovenije. Tam se najprej udeležijo 14-dnevnega tečaja slovenščine na Mladinski poletni šoli, nato pa obiščejo razne kraje v Sloveniji in zamejstvu. Za ta obisk pripravijo lep slovensko obarvan nastop, s katerim se predstavijo na več prireditvah, tudi na prireditvi Dobrodošli doma. Običajno obiščejo tudi Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki izdatno finančno pomaga pri udeležbi na tečaju slovenščine in sami izvedbi obiska.

Državna sekretarka je obiskala še učence Jegličeve šole. To je sobotna šola, ki za večinoma špansko govoreče otroke izvaja tečaj ABC po slovensko. Državni sekretarki so zapeli slovensko pesmico, ona pa jim je poklonila knjigo Marka Kravosa Hiša selivka, s katero bodo obogatili svojo knjižnico slovenskih knjig. Zaželela jim je, da naprej z veseljem in vedoželjnostjo osvajajo slovenske besede, pesmi in tradicije. Srečala se je tudi s šolsko referentko Luciano Servin Čeč.

Dušnopastirki urad, Buenos Aires, Argentina (Foto: USZS)

Sledilo je srečanje z duhovnikom Francetom Cukjatijem, delegatom Dušnopastirskega urada. Slovenski duhovniki skrbijo za slovenske nedeljske svete maše, verske prireditve in na splošno za duhovno oskrbo Slovencev v Buenos Airesu. Že devet desetletij izdajajo mesečnik Duhovno življenje, za kar jim je državna sekretarka na nedavnem Slovenskem dnevu podelila priznanje in zahvalo urada. Prav tako pripravljajo otroško glasilo Božje stezice, stenski koledar ter skrbijo za arhiv, ki sega še v čas pred drugo svetovno vojno. Poleg rednih glasil Dušno pastirstvo izdaja tudi knjige, doslej že več kot 40. Gospod Cukjati je predstavil svoje delo in izpostavil pomen ohranjanja svete maše in molitve v slovenskem jeziku. Državni sekretarki so pokazali še cerkev Marije Pomagaj, knjižnico in dvorano v okviru Slovenske hiše. V dvorani, ki sprejme veliko število ljudi redno pripravljajo kulturne prireditve, posebej ob slovenskih državnih praznikih.

Slovenska Pristava, Argentina (Foto: USZS)

Popoldne istega dne je državna sekretarka obiskala še dve slovenski društvi. Najprej je obiskala Društvo Slovenska Pristava, ki tam deluje od leta 1966. Pričakali so jo otroci, učenci sobotne šole slovenskega jezika, s pesmijo in prisrčnim, ganljivim sprejemom. Osrednje dvorišče že 50 let krasi lipa, steno ob lipi pa zapis “S Prešernovo Zdravljico naprej v bodočnost”. Njihova sobotna osnovna šola dr. Franceta Prešerna deluje že 70 let. Pod njenim okriljem deluje tudi ABC tečaj slovenskega jezika za otroke, ki je izjemno obiskan in otroci na njem uživajo. Imajo tudi tečaj slovenščine za odrasle, ki ga obiskuje 25 udeležencev, med njimi tudi veliko takih, ki svoje slovenske korenine odkrivajo ponovno.

V društvu je že 30 let dejavna folklorna skupina Pristava, mladinski odsek organizira športna tekmovanja, mladinske dneve, plese, predavanja in vrsto drugih dejavnosti. Pastoralni svet skrbi za izvedbo slovenskih svetih maš vsako nedeljo in ob praznikih. Moški pevski zbor združuje tudi pevce iz drugih slovenskih domov v Buenos Airesu. Pristavska gledališka skupina je priredila veliko iger, večinoma dela slovenskih dramaturgov. Nova uprizoritev je že na odru.

Naš Dom San Justo, Argentina (Foto: USZS)

Obisk je Humarjev zaključila z obiskom Našega doma v San Justu, ki šteje vsaj tisoč članov. Predsednik doma je Marjan Godec, ki predstavlja tretjo generacijo argentinskih Slovencev.   Razkazali so ji prostore doma, ki je največji slovenski dom v Buenos Airesu. Pod okriljem doma, ki obstaja že več kot 65 let, delujejo Slovenska sobotna šola France Balantič, tečaj slovenščine ABC, Slovenska dekliška organizacija in Slovenska fantovska zveza, ki združuje vsaj 100 mladih v društvu. Prav oni so najbolj aktivna skupina v domu, ki se večkrat tedensko srečuje in organizira številne aktivnosti. “Včasih v Dom pridemo tudi vsak dan. Tu nam je lepo, družimo pa se tudi z vrstniki iz drugih slovenskih domov,” so povedali mladi, ki se kmalu odpravljajo na taborjenje v Entre Rios. V domu deluje tudi Mešani pevski zbor San Justo, Folklorna skupina Mladika, Zveza slovenskih mater in žena, Društvo upokojencev Slovenski kotiček in pastoralni svet. “Naš dom je živahen in poln čisto vsak dan,” so poudarili. S tem je državna sekretarka zaključila obisk Slovencev v Braziliji in Argentini.

C. R., USZS