Mednarodna nagrada za doktorat s področja javne uprave prvič v roke Slovencu

0
232
Dr. Matej Babšek (Foto: FU)

Dr. Matej Babšek je kot prvi Slovenec prejel mednarodno nagrado NISPAcee Mzia Mikeladze za najboljšo doktorsko disertacijo s področja javne uprave in javnih politik.

 

»Nagrada Mzia Mikeladze mi predstavlja priznanje mednarodne odmevnosti dosedanjega raziskovalnega dela ter me hkrati motivira in navdihuje za bodoče izstopajoče znanstvene dosežke. Nagrada prav tako potrjuje primerljivost kakovosti doktorskega študijskega programa na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani s sorodnimi študijskimi programi v širšem evropskem prostoru,« je o nagradi povedal dr. Matej Babšek, ki je kot asistent – raziskovalec zaposlen na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani. Doktorsko disertacijo z naslovom Evalvacija reorganizacije centrov za socialno delo v Republiki Sloveniji z vidika izbranih modelov javnega upravljanja (mentorica prof. dr. Polonca Kovač, somentorica izr. prof. dr. Nina Tomaževič) je zagovarjal junija 2023.

Mreža šol in inštitutov za javno upravo v srednji in vzhodni Evropi (NISPAcee) omenjeno nagrado podeljuje za izjemna doktorska dela na področju javne uprave in javnih politik. »Delo dr. Babška je presežno v več pogledih, primarno pa z vidika sinergične multidisciplinarne, tj. primarno pravne, a tudi organizacijske, makroekonomske in sociološke obravnave tematike, tako vsebinsko kot metodološko. Sama tema evalvacije reorganizacije centrov za socialno delo je bila preučena celostno, podani so bili argumentirani kritični predlogi za izboljšave, zato je zgled za podobne družboslovne študije,« je prispevek nagrajenega doktorskega dela k razvoju (upravne) znanosti pojasnila mentorica prof. dr. Polonca Kovač.

Nagrada predstavlja tudi priznanje za doktorski študijski program Upravljanje in ekonomika javnega sektorja, ki ga Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani izvaja skupaj z Ekonomsko fakulteto Univerze na Reki.

C.R., FJU