Ministri EU za izobraževanje so se s kombiniranim učenjem odzvali na pandemijo in sprejeli Evropsko agendo za izobraževanje odraslih

0
519
Ministrica prof. dr. Simona Kustec: Ukrepi so nastali na podlagi spoznanj stroke. ki nam je na osrednjih tematskih konferencah slovenskega predsedstva predstavila ključna spoznanja in poglede. (Foto: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)

Ministri za izobraževanje so na zasedanju Sveta EU, ki mu predseduje ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec, sprejeli priporočila o kombiniranem učenju, s katerimi so se odzvali na pandemijo in opredelili ukrepe za bolj odporne izobraževalne sisteme.

 

Z novo resolucijo o Evropskem programu za izobraževanje odraslih 2030 so ministri postavili temelje za bolj uspešno, vključujočo in pravičnejšo Evropo prihodnosti. S sprejetim strateškim okvirom pa podlago za vzpostavitev Evropskega izobraževalnega prostora.

Ministrica je delovni dan začela že z neformalnim mladinskih zajtrkom in skupaj z mladimi, evropsko komisarko Mariyo Gabriel in ministri Portugalske, Francije in Češke spregovorila o spodbujanju aktivne participacije mladih.

Ob sprejemu priporočil o kombiniranem učenju je ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec izpostavila: »Sprejeta priporočila o kombiniranem učenju so konkreten odziv na pandemijo, ki je korenito posegla v svet izobraževanja. Iz te izkušnje smo se veliko naučili, zato smo v priporočila vključili dosedanja spoznanja, jasen glas stroke ter opredelili nove, drugačne načine poučevanja. Z njimi dopolnjujemo in nadgrajujemo tradicionalne načine, od šole v narave do digitalnega načina poučevanja. Tako lahko s kombiniranim učenjem ob pravih pogojih dosežemo visokokakovostno in vključujoče primarno in sekundarno izobraževanje.«

Ministri so v priporočilih o kombiniranem učenju opredelili kratkoročne ukrepe, ki so neposreden odgovor na krizo, in več dolgoročnejših ukrepov, ki so usmerjeni v okrepitev izobraževalnih sistemov za odporno in uspešno Evropo prihodnosti. Ministrica prof. dr. Simona Kustec je ob tem poudarila: »Ukrepi so nastali na podlagi spoznanj stroke, ki nam je na osrednjih tematskih konferencah slovenskega predsedstva predstavila ključna spoznanja in poglede. Z nami so bili od pedagoških strokovnjakov, do učiteljev, ravnateljev, učencev, dijakov in študentov«. Slovensko predsedstvo je namreč že ob začetku predsedovanja organiziralo tematsko konferenco na temo kombiniranega učenja, na kateri je bilo predstavljeno več kot 75 odličnih praks iz različnih držav članic s poudarkom na šoli v naravi. Na osrednji konferenci predsedovanja o šoli prihodnosti v novembru pa so skupaj s stroko evidentirali izzive in ključne ukrepe, ki so jih vključili v sprejeta priporočila. V okviru te konference je stroka dala tudi jasno sporočilo in sicer, da so digitalna znanja, kompetence in veščine nujne, a jih je potrebno primerno umestiti v izobraževalne sisteme. Ravno digitalno izobraževanje v okviru strukturnega dialoga je bila osrednja tema današnje ministrske razprave, v kateri so ministri opozorili ne le na priložnosti, ki jih ta ustvarja, temveč tudi na izzive in pasti. Tako ministrica Kustec kot komisarka za izobraževanje, usposabljanje, raziskave, inovacije kulturo in mladine Mariya Gabriel sta ob tem poudarili, da je ob pravih znanjih potrebno tudi omogočanje pogojev, ki vključujejo in ne izključujejo. Komisarka Gabriel: »Dostopnost do tehnologije za vse je predpogoj za digitalno opolnomočenje družbe. Hkrati pa imamo na drugi strani vedno več različnih tehnologij, ena izmed vedno bolj aktualnih tematik je zato tudi umestitev umetne inteligence, ki jo slovensko predsedstvo uspešno naslavlja.« Ministri so v razpravi izpostavili tudi pomembnost usposabljanja pedagoškega kadra, transverzalno umestitev digitalnih veščin za celotno vertikalo izobraževanja ter medsektorsko povezovanje.

Izobraževanje odraslih za Evropo, ki si jo želimo: vključujočo, trajnostno in socialno pravično

Vzpostavitev pravih pogojev ni ključno samo za prihodnost digitalnega izobraževanja, ampak tudi za uspešno izobraževanje odraslih. Zato so na Svetu za izobraževanje ministri sprejeli resolucijo o Evropskem programu za izobraževanje odraslih do leta 2030. Ministrica Kustec je ob sprejemu izpostavila: »Z resolucijo želimo omogočiti pogoje, s katerimi bomo državljanom pomagali pridobiti pravi nabor znanj, spretnosti in kompetenc, ki jih potrebujejo, da bodo pripravljeni na prihodnost. To ne bo koristilo zgolj posameznikom, ampak celotni družbi in nas približalo Evropi, ki si jo želimo: vključujoči, trajnostni in socialno pravični.« K resoluciji je pomembno prispevala tematska konferenca slovenskega predsedstva na temo izobraževanja odraslih, na kateri je stroka pripravila Deklaracijo o izobraževanju odraslih. Le-ta vključuje priporočila in strokovne zaveze za spodbuditev Vseživljenjskega učenja, ki bo omogočal fleksibilno in personalizirano učno pot.

Nov strateški okvir za Evropski izobraževalni prostor

Ministri EU za izobraževanje so danes sprejeli tudi nov strateški okvir za vzpostavitev evropskega izobraževalnega sistema. V njem so opredelili model upravljanja, ki so ga oblikovali na podlagi preteklih izkušenj. Ministrica prof. dr. Simona Kustec je ob tem poudarila: »Naš namen je optimizirati sistem, uporabljen za izvajanje okvira za sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja. Z ministri smo se strinjali, da države članice prevzemamo več odgovornosti in da potrebujemo konkretnejše politične smernice ter tesnejšo povezanost politične in tehnične ravni.« V resoluciji o novem strateškem okviru je predvidena vzpostavitev novega organa t.i. »Usklajevalni odbor Skupine na visoki ravni«, ki bo imel usklajevalno in podporno vlogo.

Ob koncu so se ministri seznanili s skupno izjavo vseh držav članic za izobraževanje glede pravic žensk do izobraževanja v Afganistanu in pozvali afganistanske oblasti, da afganistanskim ženskam in dekletom z besedami in dejanji zagotovijo pravico do izobraževanja na vseh ravneh izobraževanja, jim zagotovijo pravico, da so nediskriminatorno vključene v kakovostno izobraževanje, ga dokončajo in imajo od njega korist, ter zagotovijo, da učiteljice in vzgojiteljice še naprej lahko opravljajo svoj poklic.

Festival športa in zasedanje Sveta ministrov EU za šport

Po zasedanju Sveta se je ministrica prof. dr. Simona Kustec udeležila otvoritve festivala športa v Bruslju in skupaj z evropsko komisarko Gabriel nagovorila prisotne. Sledila bo posebna prireditev Evropske komisije BEACTIVE, na kateri bo ministrica nagovorila nagrajence nagrad #Beactive. Nekateri ambasadorji te iniciative so bili v Sloveniji tudi na tematski konferenci slovenskega predsedstva na temo Vseživljenjske telesne aktivnosti. To bo odlična popotnica za zasedanje Sveta ministrov, pristojnih za šport, ki se začne v torek ob 15. uri. V osredju bo Evropski model športa in spodbujanje vseživljenjske telesne aktivnosti.

Športno bo obarvana tudi sreda, 1. decembra 2021, saj bo ob 17. uri v okviru Festivala športa potekala okrogla miza ministrice Kustec s športniki Primožem Rogličem, Vesno Fabjan, Dejanom Fabčičem in Rožletom Prezljem.