Ministrstvo za izobraževanje: Predlagana združitev ljubljanskih vrtcev nima pravne podlage

0
185
(Foto: Freepik)

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v odzivu Sindikatu za vzgojo, izobraževanje, znanost in kulturo (Sviz) navedlo, da namera Mestne občine Ljubljana o združitvi vseh javnih vrtcev v občini v en zavod nima pravne podlage na področju vzgoje in izobraževanja. Z reorganizacijo bi občina posegla v avtonomijo ravnateljev, še ugotavljajo.

Namera Mestne občine Ljubljana (Mol), da bi 1. januarja 2025 sedanjih 23 javnih vrtcev v občini združili v javni zavod Center predšolske vzgoje in izobraževanja, nima pravne podlage na področju vzgoje in izobraževanja, izhaja iz dopisa ministrstva Svizu, pod katerega je podpisan minister Darjo Felda. Sviz je namreč Feldo pred enim tednom pozval, da se opredeli do združevanja ljubljanskih javnih vrtcev.

Predlagana združitev ljubljanskih vrtcev je po mnenju ministrstva neskladna z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki med drugim določa, da podrobnejše pogoje za ustanovitev javnega vrtca določi minister. Minister je na podlagi tega zakona pogoje za ustanovitev javnih vrtcev določil z odredbo o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev. “Niti odredba niti zakon ne predvidevata statusnega preoblikovanja že delujočih samostojnih javnih vrtcev, ki v celoti izpolnjujejo vse pogoje za delovanje v statusu javnega zavoda, v organizacijske enote novega oziroma drugega javnega zavoda,” so izpostavili na ministrstvu.

Ugotavljajo še, da predlagana reorganizacija posega v avtonomijo ravnateljev, saj bi se v novi organizacijski obliki vrtcev zmanjšale pristojnosti ravnatelja v primerjavi z njegovimi sedanjimi pristojnostmi. Dvom v premišljenost namere o reorganizaciji se še poglablja, ker po navedbah ministrstva ni jasno, kako naj bi reorganizacija zboljšala kakovost vrtcev.

Za ministrstvo je edina sprejemljiva oblika povezovanja vrtcev optimizacija poslovanja posameznih spremljajočih dejavnosti za vse vrtce, kot je na primer računovodstvo in čiščenje prostorov, kar pa že sedaj omogoča zakon. To bi dejansko izboljšalo kakovost delovanja javnih vrtcev in posledično krepilo tudi njihovo avtonomijo, so zapisali. Če bi bili podani predlogi sprememb zakona in uredbe, bo ministrstvo izhajalo iz izhodišč, da morajo zakonske rešitve slediti nacionalnem programu vzgoje in izobraževanja za obdobje med 2023 in 2033. Poleg tega bodo vztrajali, da povezovanje javnih vrtcev zagotavlja poslovodno in pedagoško avtonomijo ravnateljev vrtcev in da rešitve podpre stroka na področju predšolske vzgoje.

Ministrstvo je v dopisu še poudarilo, da so se v svojih odzivih, predvsem na vprašanja medijev, vselej jasno, nedvoumno in dosledno odzvali, da takšna reorganizacija nima pravne podlage v zakonodaji na področju vzgoje in izobraževanja. Že 9. januarja pa so na Mol naslovili dopis, v katerem so opozorili na neskladje nameravane reorganizacije vrtcev z zakonodajo.

V dopisu so še poudarili, da so iz medijev izvedeli, da je glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj prejšnji teden z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem podpisal izjavo, da bo predlog reorganizacije ljubljanskih vrtcev spremenjen na podlagi zakona in uredbe. “Izrecno poudarjamo, da ministrstvo o tem dogodku ni bilo uradno obveščeno, prav tako pa do tega trenutka ni dobilo formalnih odzivov niti od Mol niti od Sviza,” je poudaril minister.

C. R., STA