Največji letošnji projekt bovške občine gradnja športne dvorane

0
345
Bovec (Foto: Wikipedija)

Bovški občinski svet je po dolgih usklajevanjih med županom in nekaterimi svetniki potrdil proračun za letos, v katerem načrtujejo za 20 milijonov evrov odhodkov. Največja investicija je gradnja športne dvorane, za katero letos namenjajo osem milijonov evrov, dokončati pa jo morajo do začetka jeseni.

 

Zaradi razhajanj med županom oziroma občinsko upravo in svetniki Liste za Posočje ter Naša dolina naš dom občinski proračun februarja v prvem branju ni bil potrjen, po več usklajevanjih in spremembah pa so ga na seji ta teden po hitrem postopku sprejeli v obeh branjih.

Kot je ob tem pojasnil župan Valter Mlekuž, gre za rekorden poračun, na prihodkovni strani težak 14 milijonov, načrtovanih pa je 20 milijonov evrov odhodkov. Ker se primanjkljaj v večini pokriva s sredstvi na računu ob začetku leta, so v proračunu predvideli maksimalno zadolževanje v znesku 1,5 milijona evrov.

V okviru omenjenih številk pa je v določenih postavkah med prvim in drugim predlogom proračuna prišlo do več sprememb. Med večjimi je dodatnih 650.000 evrov za nakup zemljišča na Rupi, 80.000 evrov za participativni proračun ter dodatnih 50.000 evrov za revizorske in svetovalne storitve občinskemu svetu, predvideno pa je tudi zmanjšanje sredstev Zavodu za turizem Dolina Soče za 120.000 evrov ter zavodu Sončni Kanin za 130.000 evrov.

Popravljen proračun iz akcijskega načrta za koriščenje 11. člena Zakona o TNP izloča projekte Most in širitev ceste v Lepeni, Cesta v Loško Koritnico, Parkirišče Kluže in Cesta in parkirišče Zadnjica v skupni vrednosti dobrih 500.000 evrov. Namesto tega so v akcijski načrt dodali nekaj novih projektov, med drugim sredstva za sofinanciranje lastne oskrbe s pitno vodo ter subvencije stroškov odlaganja azbestnih odpadkov, preostalih nekaj manj kot 400.000 evrov pa so prenesli na sofinanciranje gradnje športne dvorane Bovec.

Gradnjo dvorane v zadnjem letu so sicer na občini spremljali zaskrbljeno, saj naj bi dela potekala prepočasi, zato so se v začetku leta z izvajalci dogovorili o skrajnem roku za dokončanje del, ki je do konca poletja oziroma do začetka šolskega leta. Nova dvorana bo namreč primarno namenjena izvajanju športne vzgoje na bližnji osnovni šoli, za rekreacijo jo bodo lahko uporabljali občani, poleg tega bo pomenila dopolnitev turistične ponudbe.

C.R., STA