Novost v slovenskem visokošolskem prostoru: doktorat umetnosti na Univerzi v Ljubljani

0
392
(Foto: Pixabay)

Na Univerzi v Ljubljani so po več kot desetih letih prizadevanj pridobili akreditacijo študijskega programa tretje stopnje Umetnost. Doktorat umetnosti je novost v slovenskem visokošolskem prostoru, pripravljen po zgledu umetniških akademij v mednarodnem prostoru, na način, ki upošteva značilnosti in družbenozgodovinske posebnosti slovenskega kulturnega prostora. “Z akreditacijo študijskega programa tretje stopnje Umetnost se Univerza v Ljubljani – in z njo Slovenija – postavlja na zemljevid držav, ki umetniškemu raziskovanju omogoča enakopravni razvoj in enakovredno obravnavo z vsemi ostalimi predhodno akreditiranimi znanstvenimi doktorskimi študijskimi programi. Tudi v prihodnje si bo vseh šest članic Univerze v Ljubljani, izvajalk doktorskega programa Umetnost, aktivno prizadevalo za odpiranje prostorov umetniško raziskovalnega delovanja,” so sporočili z Univerze v Ljubljani.

Doktorat umetnosti predstavlja kvalitativno nadgradnjo prve in druge bolonjske stopnje izobraževanja na področju umetnosti in je enakovreden tretjestopenjskemu izobraževanju na področju znanosti. S področjem znanosti ga povezuje stopnja sistematičnosti, zahtevnosti in ustvarjalnosti, od njega pa ga ločijo vsebinski, metodološki, edukativni in evalvacijski vidiki študija. Štiriletni program, ki ga bodo izvajale vse tri umetniške akademije Univerze v Ljubljani – Akademija za likovno umetnost in oblikovanje UL (UL ALUO), Akademija za glasbo UL (UL AG), Akademija za gledališče, radio, film in televizijo UL (UL AGRFT) v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo UL (UL FA), Biotehniško fakulteto UL (UL BF) in Naravoslovnotehniško fakulteto UL (UL NTF), bo omogočal izobraževanje na desetih umetniških področjih: likovna umetnost, oblikovanje, glasba, gledališče, radio, film, televizija, krajinska arhitektura, arhitektura in oblikovanje tekstilij in oblačil, in pridobitev novega, umetniškega naslova doktor/doktorica umetnosti.

Prednosti novega programa, ki je zasnovan premišljeno in po zgledu nekaterih najboljših programov v tujini, predstavljajo njegova holistična zasnova, prehajanje med raziskovalnim, praktičnim in teoretičnim delom ter možnosti za mednarodno sodelovanje. »Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti doktorande za opravljanje najzahtevnejših del in nalog v umetniškem okolju, za samostojno umetniškoraziskovalno delo na širšem področju umetnosti in enakovredno vključevanje na mednarodni trg dela in v umetniškoraziskovalno okolje ter hkrati vzpostaviti možnosti za nadaljevanje študija na podoktorskih umetniških študijskih programih,« pravi izr. prof. dr. Barbara Predan, prodekanja UL ALUO za razvojno in raziskovalno področje. UL ALUO je poleg obeh drugih umetniških akademij ena glavnih pobudnic in koordinatorka programa.

“V našem kulturnem in univerzitetnem prostoru se z akreditacijo tega programa obeta pomembna dopolnitev, saj odpira možnost tretjestopenjskega izobraževanja na področju umetnosti tudi v Sloveniji. Kako zahtevna in zavzeta večletna prizadevanja so za nami, dokazujejo dejstva, da smo v času priprav vloge za akreditacijo programa Umetnost med drugim dosegli spremembe nacionalne zakonodaje. Na predlog Univerze v Ljubljani se je začel postopek sprememb Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih, katerega rezultat je bil leta 2022 sprejet nov Zakon o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih, ki ureja tudi način tvorjenja umetniških naslovov po študijskih programih tretje stopnje. Še pred tem pa je bila leta 2016 z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu omogočena tudi možnost pridobitve doktorata na področju umetnosti,” so še zapisali na Univerzi v Ljubljani.

Prvi vpis v doktorski študijski program Umetnost na UL načrtujejo že v študijskem letu 2024/2025.

C.R., UL