Občina Ankaran bo štipendirala dijake in študente

0
370
(Foto: Občina Ankaran)

Občinski svet Občine Ankaran je sprejel odlok o štipendiranju dijakov in študentov iz Občine Ankaran. S tem želi občina spodbujati izobraževanje, povečati dostopnost in dosegati višje ravni izobrazbe, izboljšati zaposljivost ter aktivno vključevanje mladih v lokalno okolje, so sporočili z Občine Ankaran.

Prvi razpis za pridobitev štipendije bo objavljen ob začetku novega šolskega oz. študijskega leta, vrednost štipendijskega sklada pa je ocenjena na okoli 250.000 evrov. Novi odlok o štipendiranju širi krog upravičencev na vse dijake in študente ne glede na njihov učni uspeh in hkrati s širokim naborom meril spodbuja mlade, da si prizadevajo za boljše ocene, se vključujejo v šport, umetnost, prostovoljstvo in druge aktivnosti, so zapisali v sporočilu za javnost.

Občina tako želi podpreti vse mlade in jim ponuditi enako izhodišče, finančno dostopnost do šole oz. fakultete ne glede na oddaljenost od doma in možnost višanja končnega zneska štipendije v skladu z merili, ki pa vključujejo različna področja: od učnega uspeha in izjemnih dosežkov do deficitarnosti izobraževalnega področja, družbene angažiranosti in kraja ter vrste nastanitve.

Vsakemu dijaku in študentu, ki se prijavi na razpis in izpolnjuje pogoje za pridobitev štipendije, pripada osnovna štipendija, ki je določena v točkah za štipendijo. Za dijake znaša 10 točk, za študente pa 15 točk. Vrednost točke v evrih za tekoče leto bo predpisal župan glede na razpoložljiva sredstva, namenjena štipendiranju, sprejeta v proračunu za tekoče leto, in ne sme biti nižja od enega evra.

Osnovno štipendijo, ki za dijake znaša 10 evrov, za študente pa 15 evrov, si dijaki in študenti nato lahko zvišajo na podlagi meril za ocenjevanje uspeha, dosežkov in njihovega družbenega angažiranja, izraženih s korekcijskimi količniki. Tako lahko štipendija za študenta znaša tudi do 360 evrov.

Odlok predvideva tudi dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami. Merila so ovrednotena s korekcijskimi količniki, in sicer za učni oziroma študijski uspeh predhodnega letnika izobraževanja, izjemne dosežke, deficitarnost poklicev ali izobrazbe, za katero se šolajo, družbeno angažiranost in kraj šolanja oz. študija in vrsto nastanitve v času izobraževanja.

Kot so v sporočilu povzele besede župana Ankarana Gregorja Strmčnika, se bogastvo skupnosti ne meri zgolj s kazalniki razvitosti in s potenciali razvojnih možnosti, temveč tudi s stopnjo in ravnjo izobraženosti, torej z znanjem.

“Kot družba nas bogatijo korektni in spoštljivi medsebojni človeški odnosi, skrb za šibkejše in pozornost do drugačnih. Predvsem pa nas bogatijo naša skupna znanja in spoznanja. Zato načrtno vlaganje v širjenje znanja in v lajšanje dostopnosti do izobraževalnega procesa ni zgolj plemenito početje – vlaganje v znanje v Ankaranu razumemo kot našo dolžnost. Mladi se bodo s sodobnimi izzivi človeštva, tako na lokalni kot tudi na globalni ravni, lahko spopadli le kot razmišljujoča in visoko izobražena družba s kakovostnim znanjem,” je še dejal Strmčnik.

J.S., STA