Objavljena razpisa za sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja in za dodelitev štipendij študentom pedagoških programov

0
207

V uradnem listu sta v petek, 23. 2., izšla javna razpisa za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2024/25 in za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov v prihodnjem študijskem letu. Rok za oddaje prijave je 21. marec oziroma 4. oktober za dodelitev štipendij.

 

Predmet prvega javnega razpisa, ki je objavljen tudi na spletni strani ministrstva za vzgojo in izobraževanje, je izbor programov profesionalnega usposabljanja, ki se objavijo v katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2024/25, ter med njimi izbor tistih, ki se sofinancirajo iz sredstev državnega proračuna. Za to in prihodnje leto je ministrstvo za vzgojo in izobraževanje zagotovilo 350.000 evrov.

Gre za financiranje krajših programov kariernega razvoja, namenjenih strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca ali aktiva v vzgoji in izobraževanju. Prijavitelji lahko svoje predloge programov uvrstijo med splošne ali med prednostne teme. Pri tem lahko vsak program (program z enakimi vsebinami) prijavijo samo enkrat.

Splošne teme, v katere lahko prijavitelji uvrstijo predloge programov za objavo v katalogu (ne pa tudi za sofinanciranje) so predšolska vzgoja, osnovna šola, glasbeno šolstvo, vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, srednje splošno izobraževanje, srednje poklicno in strokovno izobraževanje, višje strokovno izobraževanje in izobraževanje odraslih.

Prijavitelji lahko uvrstijo v predloge programov za sofinanciranje prednostne teme, ki jih je določil strokovni svet za splošno izobraževanje. Med temami so tudi poučevanje, učenje in vrednotenje dosežkov v učnem in študijskem procesu s poudarkom na sodobni učni tehnologiji in inovativnih pristopih poučevanja in učenja, trajnostni razvoj in aktivno državljanstvo, nadarjeni v vzgojno-izobraževalnem procesu ter vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.

Prijava programov se izvede v aplikaciji Katis – katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev vzgoji in izobraževanju. Vnos v aplikacijo je možen od objave razpisa do vključno 21. marca. Odpiranje prijav bo predvidoma 29. marca v prostorih ministrstva.

Namen razpisa za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov je spodbujanje mladih za izobraževanje v tistih pedagoških študijskih programih za pridobitev izobrazbe, po katerih se izobražujejo za opravljanje poklicev, za katere je zaznati neskladje med trenutnim in prihodnjim obsegom razpoložljivega kadra ter predvidenim obsegom delovnih mest na področju vzgoje in izobraževanja.

Cilj razpisa je dodeliti 100 štipendij, za posameznega kandidata znaša 200 evrov mesečno. Sredstva, namenjena štipendijam, v ocenjeni višini 280.000 evrov, so zagotovljena v državnih proračunih za leti 2024 in 2025, in sicer 40.000 evrov prvo in 240.000 evrov za drugo leto.

Prijavo lahko odda kandidat, ki bo v študijskem letu 2024/2025 prvič vpisan v 1. letnik enega od pedagoških študijskih programov za pridobitev izobrazbe iz javnega razpisa, ni v delovnem razmerju ali ni prijavljen kot iskalec zaposlitve na zavodu za zaposlovanje in hkrati ne prejema kadrovske štipendije ter bo s končanim študijskim programom pridobil višjo raven izobrazbe od že pridobljene.

Na razpis se je mogoče prijaviti do 4. oktobra.

C. R., STA