Poslanica Janeza Ciglerja Kralja ob mednarodnem tednu otroka

0
528
(Foto: Pixabay)

Razigran uživaj dan je osrednja tema letošnjega nacionalnega tedna otroka, s katero se želi postaviti protiutež posledicam ukrepov zoper epidemijo covida-19 in poudariti pomen igre, igranja in prostega časa. V nadaljevanju, ob mednarodnem tednu otroka, objavljamo poslanico ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Janeza Cigler Kralja.

 

”Epidemija covid-19 je močno posegla na različna področja družinske politike in s tem zelo spremenila tudi način življenja otrok. Otroci so sicer skupina prebivalstva, ki je v povprečju manj od drugih starostnih skupin izpostavljena bolezni COVID-19, kar pa še ne pomeni, da so zaradi ukrepov za zajezitev epidemije manj ranljivi. Družina je kot  osnovna in s tem najbolj ranljiva celica družbe, izpostavljena vse večjim pritiskom, pričakovanjem in tveganjem, zato potrebuje različne oblike podpore in pomoči, tudi v obliki različnih brezplačnih psihosocialnih programov pomoči (programi v podporo družini, socialno varstveni programi).

Otroci so najranljivejši del družbe, predvsem zato, ker sami ne morejo vplivati na to, v kakšnem okolju in položaju bodo odraščali, zato je še toliko pomembneje, da smo pozorni na njihovo blaginjo ter v vsakem trenutku stremimo k izboljšanju stanja. Samo na podlagi ugotovljenega položaja in prepoznanih potreb lahko pripravimo otrokom prilagojene ukrepe, ki bodo omogočali spreminjanje položaja na bolje. Več pozornosti je treba usmeriti na težave in potrebe otrok v vseh okoljih.

Pomembno je, da si prizadevamo naše najmlajše zaščititi pred izkoriščanjem, nasiljem in zlorabo, jim zagotoviti, da odraščajo v zdravem in podpornem okolju, v katerem se izobražujejo, brezskrbno igrajo in spoznavajo nove prijatelje. S tem namenom je MDDSZ pripravilo tudi nabor ukrepov, ki jih je naslovilo v Programu za otroke 2020-2025. V programu so naslovljeni tudi varovalni dejavniki na področjih, ki jih zahteva sodobni čas s svojimi izzivi, kot je na primer varnost otrok v digitalnem okolju.

Prav tako država namenja različne oblike finančne pomoči, ki veljajo za starše otrok, rojenih po 1. januarju 2021, in sicer kot zvišan enkratni prejemek ob rojstvu otroka, zvišan starševski dodatek, zvišano starševsko nadomestilo itd. V času epidemije so ogrožene družine prejele in še prejemajo različne solidarnostne dodatke za: otroke do 18 let, polnoletne dijake, novorojence, otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, velike družine itd.  Ukrep izplačila enkratnih solidarnostnih dodatkov s področja družine je osredotočen na izboljšanje socialnega položaja predvsem najbolj ranljivih družin z otroki, družin z otroki, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, rejnikov itd.

S 1. 9. 2021 je država ponovno uvedla pravico do brezplačnega vrtca za drugega otroka iz iste družine. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Prav tako so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. Z ukrepom želi država povečati vključenost predšolskih otrok v vrtce, vzpostaviti želi boljše pogoje za mlade družine, da se bodo lahko lažje odločale za več otrok ter pozitivno vplivati k izboljšanju demografskega stanja v Sloveniji.

Pravica vsakega otroka je varno okolje, ki mu zagotavlja uresničevanje danosti in uživanje pravic ter tudi sprejemanje odgovornosti. Prav tako je pravica vsakega otroka, da je slišan in vključen v odločanje o vprašanjih, ki se nanašajo nanj. Ob tem ne smemo pozabiti, da so v družbi tudi socialno izključene skupine otrok, ki so še posebej ranljive. Mednje sodijo otroci iz socialno in finančno prikrajšanega okolja, otroci, prikrajšani za primerno družinsko okolje, otroci v postopkih, mladoletne žrtve nasilja, otroci s posebnimi potrebami, otroci etničnih skupnosti, otroci begunci, otroci brez spremstva idr. Družinska politika si mora zato še naprej prizadevati in namenjati posebno pozornost v skrbi še posebno za socialno izključene skupine otrok.”