Ministrstvo za izobraževanje je v odgovoru na interpelacijo ministrice Simone Kustec zavrnilo vse očitke

0
772
Ministrica za izobraževanje, šolstvo in šport, dr. Simona Kustec. (Foto: EU)

Ministrstvo za izobraževanje je včeraj v odgovoru zavrnilo vse očitke iz interpelacije ministrice Simone Kustec, ki jo je v DZ vložil del opozicije. Pred začetkom novega šolskega leta so bile namreč izvedene številne aktivnosti, da bi pouk stekel čim bolj gladko in varno, pri tem pa so tudi aktivno vodili dialog z vsemi deležniki.

Interpelacijo je v DZ vložilo 43 poslancev poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica, SAB in poslanske skupine nepovezanih poslancev. V odgovoru na interpelacijo, ki ga je objavilo na spletni strani, je ministrstvo za izobraževanje zapisalo številne aktivnosti, ki jih je izvedlo pod vodstvom Kustečeve, da bi novo šolsko leto steklo čim bolj tekoče in varno. Tudi letos je bilo enako kot za šolsko leto 2020/2021 pred začetkom pouka pripravljenih več modelov, po katerih bi stekel pouk glede na trenutni epidemiološki položaj. Vsi vzgojno-izobraževalni zavodi so že 17. avgusta prejeli vse potrebne informacije in usmeritve ter bili obveščeni, da je izhodišče za načrtovanje in začetek šolskega leta model B, je navedeno v odgovoru. Z namenom pravočasnega in ustreznega začetka šolskega leta je bilo na vzgojno-izobraževalne organizacije samo od junija 2021 do konca avgusta 2021 poslanih 26 okrožnic ter organiziranih 14 sestankov z različnimi deležniki, je zapisano.

Ministrstvo za izobraževanje zavrača očitke, da je imela Slovenija v šolskem letu 2020/21 med državami EU najdlje zaprte šole. Vsaj devet držav članic EU jih je namreč imelo zaprte dlje!

Glede očitkov o podcenjujočem in izključujočem odnosu do ostalih deležnikov v šolstvu na ministrstvu odgovarjajo, da je bilo od marca 2020, ko smo zaradi epidemije prvič zaprli vrtce, šole in univerze, do konca letošnjega avgusta, 146 sestankov in posvetovanj z različnimi deležniki, med njimi tudi zavodom za šolstvo, ravnateljskih združenj in šolskega sindikata Sviz. Na šole je bilo od začetka epidemije do februarja letos poslanih tudi 110 okrožnic, ministrica je tudi redno obiskovala šole in vrtce, narejene so bile prilagoditve pri maturi.

Glede domnevno ignorantskega odnosa do znanstvenoraziskovalne dejavnosti ministrstvo odgovarja, da je v času ministrovanja Kustečeve prišlo do največjega povečanja sredstev integralnega proračuna za raziskovalno dejavnost v zadnjem desetletju, prav tako je bil dokončan in na vladi potrjen predlog zakona o znanstvenoraziskovalni dejavnosti.

V zvezi z očitki o športu ministrstvo navaja, da je vlada ves čas epidemije vsem subjektom v športu aktivno pomagala premostiti težave zaradi epidemije. Vlada je povečala skupna sredstva za sofinanciranje letnega programa športa na državni ravni ter vrednost nagrad za prejemnike odličij na olimpijskih in paraolimpijskih igrah.

Glede skrbi za duševno in telesno zdravje otrok ministrstvo poudarja, da evalvacija posledic zaprtja šol in izobraževanja na daljavo v času epidemije poteka, na podlagi spoznanj pa bodo sprejeti ustrezni ukrepi.

Glede Šole za ravnatelje pa odgovarja, da ta ni bila ukinjena, ampak pripojena javnemu zavodu za šolstvo, kjer njeno dejavnost izvajajo nemoteno naprej v okviru notranje organizacijske enote zavoda.

Z odgovorom na interpelacijo se je včeraj seznanila tudi vlada in ga podprla.

Piše: J.S., STA