Najbolj kulturna šola 2021 je Osnovna šola Preserje pri Radomljah

0
660
Ravnateljica OŠ Danila Lokarja Ajdovščina Irena Kodele Krašna, župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin, direktor JSKD Damjan Damjanovič in ravnateljica Najbolj kulturne šole 2021 Nuša Ana Kern.(Foto: Matej Maček)

v torek, 5. oktobra 2021, je v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini potekala zaključna slovesnost projekta Kulturna šola 2021, ki ga organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD). Naziv Najbolj kulturna šola 2021 je prejela Osnovna šola Preserje pri Radomljah.

Kot je v obrazložitvi zapisala komisija, na šoli sledijo svoji viziji, ki sloni na vzgoji in izobraževanju srčnega, uspešnega in odgovornega učenca, ki se razvija ob spodbudi učiteljev in podpori staršev. Leta 2016  so že prejeli naziv Najkulturna šola v kategoriji »velike šole«. To priznanje jih je spodbudilo še k pestrejšemu kulturnemu življenju na šoli. Kulturna šola pa zanje ni le projekt, temveč način življenja. Kot pravijo, ni nujno, da je vsak njihov učenec odličnjak, vsi skupaj pa se trudijo, da bi vsak postal odličen človek.

Celotna obrazložitev 

NAJ KULTURNA ŠOLA LETA 2021 – OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH
“Na osnovni šoli Preserje pri Radomljah sledijo svoji viziji, ki sloni na vzgoji in izobraževanju srčnega, uspešnega in odgovornega učenca, ki se razvija ob spodbudi učiteljev in podpori staršev. Osnovna šola Preserje pri Radomljah je že tretjič prejela naziv kulturna šola in sicer 2013, 2016 in 2021. Gre za odlično šolo, kjer si vsi prizadevajo za kakovosten pouk, da bo znanje učencev poglobljeno, trajno in uporabno. Spodbujajo razvoj vrednot, kot so spoštovanje, sodelovanje, samostojnost, odgovornost, znanje in kritično mišljenje ter ustvarjalnost. Med učenci, delavci šole in starši vladajo enakovredni in spoštljivi odnosi. Kot pravijo, ni nujno, da je vsak njihov učenec odličnjak, vsi skupaj pa se trudijo, da bo vsak postal odličen človek.

Na šoli redno delujejo številne kulturne skupine, učenci so dejavni v mnogih krožkih, lahko se vključujejo v mnoge dejavnosti na naslednjih kulturnih področjih: glasbena umetnost (vokalna), glasbena umetnost (inštrumentalna), gledališka dejavnost, folklorna dejavnost, film in avdiovizualna kultura, likovna umetnost (likovno snovanje/ustvarjanje, slikarstvo, kiparstvo, fotografija, oblikovanje), literatura in bralna kultura. Pri njih delujejo številne interesne dejavnosti, kulturi na čast organizirajo različne prireditve, razstave, dogodke. Njihov šolski prostor je tako nedvomno poln različnih dejavnosti, ki vsak dan spodbujajo, budijo, odpirajo obzorja kulture. Kulturna šola zanje ni le projekt, je način življenja. Poleg naziva kulturna šola so dobili še posebno priznanje za izredne dosežke na področju literarne dejavnosti, ki je še vedno zelo močna. Leta 2016 so prejeli priznanje za najkulturno šolo med velikimi šolami. To priznanje jih je spodbudilo še k pestrejšemu
kulturnemu življenju na šoli.”

Za spodbujanje, promocijo in razvoj l kulture v šolskem okolju, osnovna šola Preserje pri Radomljah prejme naziv naj kulturna šola za leto 2021.

Izjava ravnateljice

»Vesela sem, da smo dobili to priznanje, saj že od vsega začetka, odkar je šola na tej lokaciji, stremimo k temu, da preko raznovrstnih krožkov in dejavnosti učencem omogočimo, da najdejo tisto, za kar so nadarjeni, radovedni in vztrajni. Za nas to priznanje predstavlja vrh uspeha vseh teh let. Pomembno se mi zdi, da so v te dejavnosti vključeni vsi učitelji in učenci, ki so tudi v času epidemije pripravljali prireditve znotraj razrednih skupnosti, kjer so vsi imeli priložnost sodelovati. Pred epidemijo smo na šoli vsak mesec organizirali kulturno prireditev ob aktualnih dogodkih, pa naj bo to šolska bralna značka ali nacionalni praznik. Vsako priložnost izkoristimo za to, da jo počastimo s kulturnim programom. Sledimo trendom in celostno stremimo k temu, da otrokom ponudimo možnost, da najdejo sebi primerno dejavnost, v kateri se začutijo in jo gojijo skozi celo življenje. Predvsem smo zelo pozorni na odnose v naši skupnosti. Spremljamo dinamike med učenci v razredih, za kar je potrebna tudi visoka stopnja zaupanja. Verjamemo, da je skupnost, v kateri se ljudje dobro počutijo drug ob drugem, tudi skupnost, ki se lažje in bolje uči. Za to se trudimo in vidim, da to tudi drži,« je dejala Nuša Ana Kern, ravnateljica OŠ Preserje pri Radomljah.

75 osnovnih šol

Letos je naziv Kulturna šola prejelo 75 osnovnih šol. Poleg naziva Naj kulturna šola so podelili še priznanja v treh kategorijah, povezanih z velikostjo šole, in za posebne dosežke na področjih gledališča, folkloreliteraturelikovne in filmske dejavnosti ter na področju varovanja kulturne dediščine. JSKD je projekt izpeljal že petnajsto leto zapored. Želijo, da bi bil projekt spodbuda za tiste šole, ki obšolskim kulturnim dejavnostim ne posvečajo dovolj pozornosti, in priložnost, da bi imeli vsi učenci, ne glede na to, katero šolo obiskujejo, možnost izbirati med čim bolj kakovostnimi in raznolikimi kulturnimi dejavnostmi. Naziv Kulturna šola, ki nosilcu daje priznanje in hkrati nalaga zavezo, je doslej prejelo že več kot 300 osnovnih šol, v projektu pa lahko sodelujejo osnovne šole iz vse Slovenije.

Organizacije prireditve

Kulturni program je pripravila OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, ki je naziv Najbolj kulturna šola prejela lani. (Foto: Matej Maček)

Prireditev je JSKD organiziral skupaj z lansko Najbolj kulturno šolo OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, ki je poskrbela za pester kulturni program, in Občino Ajdovščina. Zbrane so z uvodnimi pozdravi nagovorili Irena Kodele Krašna, ravnateljica lanske prejemnice naziva, Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina in Damjan Damjanovič, direktor JSKD, ki je povedal, da jih izjemno veseli, da »ustvarjalni naboj med osnovnošolsko mladino tudi po letu in pol omejitev, ki so dodobra ohromile dobršen del našega življenja, ni popustil, saj so se tudi letos šole na razpis za kulturno šolo odzvale v velikem številu.« Večina od prijavljenih šol je naziv obnovila, nekatere pa bodo ta naziv prejele prvič.

Kulturna šola

Projekt Kulturna šola izvaja JSKD z namenom spodbujanja kulturne vzgoje in ustvarjalnosti mladih na raznolikih umetnostnih področjih, hkrati pa podpira kakovostne dosežke v izbranih dejavnostih. Posebno skrb JSKD namenja izobraževanju mentorjev, tudi na področjih, ki so pri pouku del neobveznih izbirnih predmetov (NIP). Organizatorji in izvajalci projekta hkrati stremijo k temu, da bi šole postale žarišča kulturnega dogajanja v svojih, predvsem manjših okoljih.

Poleg najimenitnejšega naziva Najbolj kulturna šola je JSKD podelil posebna priznanja še trem najboljšim šolam v kategorijah velike, srednje velike in male oziroma podružnične osnovne šole ter šestim šolam, ki s svojo dejavnostjo še posebej izstopajo na posameznih področjih kulturnega udejstvovanja in ustvarjanja.

Priznanja so prejele:

 • Najbolj kulturna šola leta 2021:  Osnovna šola  Preserje pri Radomljah
 • Naj kulturna šola leta 2021 v kategoriji »male šole in podružnične šole«
  Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje
 • Naj kulturna šola leta 2021 v kategoriji »srednje velike šole«:  Dvojezična osnovna šola 1 Lendava
 • Naj kulturna šola leta 2021 v kategoriji »velike šole«: Osnovna šola Brežice
 • Priznanje za posebne dosežke na področju gledališke dejavnosti: Osnovna šola Rače
 • Priznanje za posebne dosežke na področju folklorne dejavnosti: Osnovna šola Artiče
 • Priznanje za posebne dosežke na področju likovne dejavnosti:  Osnovna šola Božidarja Jakca Ljubljana
 • Priznanje za pomemben doprinos na področju varovanja kulturne dediščine: Prva osnovna šola Slovenj Gradec
 • Priznanje za posebne dosežke na področju filmske dejavnosti:  Osnovna šola Idrija
 • Priznanje za posebne dosežke na področju literarne dejavnosti:  Osnovna šola Frana Roša, Celje

Vir: JSKD