(PREJELI SMO) Odziv na ukinitev magistrskega študija slavistike in slovenistike v Celovcu

0
371
Celovec (Foto: Wikipedija)

Prejeli smo uradni odziv Ministrstva za Slovence v zamejstvu in po svetu na ukinitev magistrskega študija slavistike in slovenistike v Celovcu. V celoti si ga lahko preberete v nadaljevanju: 

 

“Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu budno spremlja dogajanja povezana s študijem slovenistike in načrti ukinjanja magistrskega študija slavistike na Alpsko-jadranski Univerzi v Celovcu, pri čemer je naša glavna skrb namenjena ohranjanju in razvijanju študija slovenistike na Alpsko-jadranski Univerzi v Celovcu, kot tudi na Univerzi Karla Franca v Gradcu in Univerzi na Dunaju, s sedežem na Dunaju.Na uradu si prizadevamo, da se pogovori, ki že potekajo s pristojnimi institucijami na zvezni in deželni ravni, kot na ravni rektorjev ljubljanske in celovške univerze nadaljujejo. Da si vsi skupaj prizadevamo za krepitev sodelovanja na področju slovenistike med Univerzo v Ljubljani in Univerzo v Celovcu s skupno željo, da se spodbudi študente in študentke za študij slovenistike na Univerzi v Celovcu, da se jim ponudi možnost štipendiranja, izmenjave študentov, profesorjev in osebja, ter da se krepi sodelovanje v okviru EU.Zato na uradu nenehno opozarjamo pristojne v Republiki Avstriji in institucije v Sloveniji, da se nadaljujejo pogovori, ter da se pri tem ne pozabi na dialog s slovensko manjšino v Republiki Avstriji, da se torej skupaj zavzemamo, da se najdejo načini za dolgoročno krepitev slovenščine na Univerzi Alpe Jadran v Celovcu. Pri tem opozarjamo, da se tudi z ustreznim urejanjem visokošolskega vprašanja, ki omogoča stalni in kakovostni študij slovenščine, skrbi za ogroženo slovensko manjšino v Zvezni deželi Koroški. Potrebno je posvečati ustrezno pozornost jezikovnemu izobraževanju pripadnikov slovenske avtohtone narodne skupnosti in jim tako nuditi možnost izobraževanja v materinščini od jasli do univerze, prav tako pa je potrebno zagotavljati zadostne in izobražene dvojezične kadre, ki bodo lahko kos izzivom in potrebam dvojezičnega šolstva v deželi Koroški.”

USZS