Promocija lesarskega poklica med otroci: V Minicityju so slovesno odprli igralno enoto – lesarsko delavnico

0
712
V igralni enoti - lesarski delavnici se otroci sicer lahko igrajo že od junija. (Foto: arhiv SPIRIT Slovenija / L.V.)

V kreativnem otroškem mestu Minicity Ljubljana je 7. oktobra potekalo slavnostno odprtje interaktivne igralne enote – Lesarska delavnica. Ta je nastala na pobudo Javne agencije SPIRIT Slovenija in Direktorata za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, z željo, da bi otroci s pomočjo didaktičnih vsebin, izzivov in nalog spoznavali poklic lesarja in pri tem pridobivali uporabna znanja in podjetniške veščine. Lesarska delavnica je uradno zaživela v Tednu otroka, ki letos nagovarja s sloganom RAZIGRAN UŽIVAJ DAN!  in tako poudarja pomen igrivosti, sproščenosti in druženja.

Slovesno odprtje igralne enote – lesarske delavnice v Minicityju. (Foto: arhiv SPIRIT Slovenija / L.V.)

V lesarski delavnici se bodo otroci srečali z lesom in lesarskimi poklici, se seznanili s prednostmi lesa pri gradnji in uporabi v bivalnih prostorih, ugotavljali, spoznali različne vrste lesa ter kakšne so razlike med iglavci in listavci, lahko pa bodo tudi načrtovali in ustvarjali izdelke iz lesa. Preko različnih zabavnih in poučnih dejavnosti bodo razmišljali o ekološkem pomenu lesa, trajnosti in družbeni odgovornosti.

Minicity je pravo otroško mesto z ulicami, parki in več kot 40 tematskimi kotički, v katerih se otroci z igro in uporabo realnih rekvizitov ter pod vodstvom usposobljenih animatorjev učijo različnih poklicev in pridobivajo druga uporabna znanja. Ob tem krepijo samostojnost, sposobnost logičnega sklepanja, komunikacijske veščine, sodelovanje, domišljijo, pomnjenje, fino motoriko in razmišljanje.

Na odprtju igralne enote, ki je sicer v uporabi že od junija dalje, je Jasna Žaler Culiberg, direktorica razvoja poslovanja Minicity Ljubljana, pojasnila, da vrtci in šole njihovo »malo mesto prepoznavajo kot nekakšen laboratorij, ki ga v naravnem okolju ni več moč najti v takšni obliki ter v katerem se lahko otroci skozi vodeno didaktično igro in skozi predstavitve različnih dejavnosti podjetij učijo tistega, kar jih bo opolnomočilo za nadaljnje življenje. Sama opažam, da otroci manj plezajo po drevesih kot včasih, da so manj v stiku z naravo in da je okoli nas preveč umetnih materialov in snovi, zato sem vesela, da bomo z lesarsko delavnico lesu vrnili njegovo veljavo in se skupaj trudili, da ga otroci spoznajo v vsej njegovi razsežnosti.«

 »Les so uporabljali že naši predniki in to naravno bogastvo moramo prepoznavati kot našo priložnost tudi v prihodnosti. Za izobraževanje najmlajših, ki so naša prihodnost, danes odpiramo igralni kotiček, ki jih bo preko brezplačnih delavnic seznanjal z lesom in jih vabil k ustvarjanju z lesom. Prepričan sem, da bodo v tem uživali in nadaljevali bogato tradicijo uporabe lesa na Slovenskem!,« je v nadaljevanju dodal Danilo Anton Ranc, generalni direktor Direktorata za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

»Ponosen sem, da je tudi naša agencija SPIRIT Slovenija postala del malega tematskega mesta z interaktivno igralno enoto, ki smo jo poimenovali Lesarska delavnica,« je dodal dr. Tomaž Kostanjevec, direktor SPIRIT Slovenija. »Želimo si, da bi v njej otroci iz vrtcev in osnovnih šol s pomočjo didaktičnih vsebin, izzivov in nalog spoznavali poklic lesarja in pri tem pridobivali uporabna znanja in podjetniške veščine. Zavedamo se, da otroci skozi igro razvijajo domišljijo, krepijo telo, spletajo prijateljstva in se povezujejo. Z najmlajšimi lahko gradimo našo zeleno prihodnost, ki je ob upoštevanju trajnosti, edini izhod iz okoljske in podnebne krize.« Izrazil je prepričanje, da bo s skupnimi prizadevanji različnih deležnikov slovensko lesno podjetništvo kmalu ponovno zakorakalo v evropski vrh.

Na dogodku sta bila prisotna tudi Aleš Ojsteršek, vodja Sektorja za razvoj izobraževanja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in državni sekretar za področje izobraževanja in športa iz kabineta predsednika vlade, Marjan Dolinšek.

Otroci so nad novo igralno enoto navdušeni. (Foto: arhiv SPIRIT Slovenija / L.V.)

Sledilo je slovesno odprtje igralne enote, ki so jo takoj preizkusili otroci in bili nad lesarsko delavnico vidno navdušeni.

SPIRIT Slovenija v zadnjih dveh letih intenzivno izvaja tematske delavnice za promocijo lesa in lesarstva za učence osnovnih in dijake srednjih šol po vsej Sloveniji. Mladim želijo približati les kot raznolik, kakovosten in obnovljiv naraven material prihodnosti, prikazati njegove ključne lastnosti in hkrati promovirati možnost njegove široke uporabe. Obenem jim želijo prikazati pestrost in kreativnost poklicev v lesarstvu, uporabo novih materialov in tehnologij v lesni panogi, pa tudi pozitivne učinke lesa na človeka. Pri zasnovi njihovih delavnic sledijo načelom trajnosti in skrbi za okolje.

Piše: SPIRIT Slovenija/L.V.