Razpis za redni in izredni visokošolski študij v letu 2024/2025 je zunaj!

0
205
Študenti na Filozofski fakulteti UL (Foto: STA)

Za študijsko leto 2024/2025 bo na voljo skupaj 20.241 vpisnih mest za vpis v 1. letnik za redni in izredni študij. Za redni študij je razpisanih 17.345 mest, za izrednega pa 2897, je objavilo ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

STA objavlja tabelo s pregledom vpisnih mest za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2024/2025 po visokošolskih zavodih (VŠZ). Koncesioniranim študijskim programom vlada daje soglasje samo k vpisnim mestom za redni študij, zato pri slednjih ni podatka za izredni študij, so pojasnili na ministrstvu.

             državljani RS in     Slovenci brez slo.    tujci iz držav     skupaj
visokošolski zavod   državljani članic EU     državljanstva       nečlanic EU      vsi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            redni  izredni skupaj  redni  izredni skupaj  redni izredni skupaj

Univerza v Ljubljani   8238   799  9037   338    55   393   757   101   858   10.288
Univerza v Mariboru   3770   840  4610   288   119   407   543   454   997    6014
Univerza na Primorskem  1230   315  1545   60    16   76   234    33   267    1888
Javna samostojna VŠZ   270    90   360   62    31   93   112    44   156    609
Koncesionarji*      1288    /  1288   31    /   31   125    /   125    1444
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skupaj         14.796   2044 16.839*  779   221  1000  1770*   632  2402  20.241

* seštevek se ne ujema, saj je vpisno mesto za dvopredmetne študijske programe upoštevano kot 0,5, skupni seštevek mest je po pojasnilu ministrstva zaokrožen navzgor

Vir: ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Za dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2024/2025 na voljo 20.241 vpisnih mest 

Vlada je danes podala soglasje javnim in koncesioniranim visokošolskim zavodom k skupnemu razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2024/2025. Na voljo bo skupaj 20.241 vpisnih mest za vpis v 1. letnik za redni in izredni študij, od tega 16.839 mest za slovenske državljane in državljane članic EU.

Za Slovence brez slovenskega državljanstva bo na voljo 1000 mest, za tujce iz držav, ki niso članice EU, pa 2402 mesti. Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič je na novinarski konferenci povedal, da gre za delno povečanje vpisnih mest za slovenske državljane v primerjavi z lanskim letom. “Lani smo imeli 16.578 prostih mest, letos je na voljo 16.820, torej smo vpisna mesta povečali za nekaj 100 mest,” je dejal.

Kot novost je Papič izpostavil, da so pri pripravi predlogov vpisnih mest javni visokošolski zavodi upoštevali usmeritve za pripravo načrta izvajanja študijske dejavnosti za študijsko leto 2024/2025, ki jih je vlada sprejela oktobra. Veseli ga, da so fakultete sledile tem usmeritvam, da so na nekaterih deficitarnih programih delno povečali vpisne številke. Osnovno ureditev tega področja pa bodo določili s sklenitvijo nove štiriletne pogodbe o financiranju visokošolskih zavodov, je dodal.

“Ta pogodba bo začela veljati 1. januarja 2025 in bo veljala štiri leta. Tam bomo natančno definirali pričakovanja ustanovitelja, univerze pa bodo imele priložnost, da bodo tudi izrazile svoje potrebe oziroma pod kakšnimi pogoji bodo lahko vpisne številke izvedle in vpisale določeno število študentov na določenih področjih,” je še navedel Papič.

Vpisna mesta za študijsko leto 2024/2025 razpisuje pet javnih visokošolskih zavodov, in sicer univerze v Ljubljani, v Mariboru in na Primorskem, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu in Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto in 16 zasebnih visokošolskih zavodov s koncesijo za redni študij.

Na ljubljanski univerzi bo za prihodnje študijsko leto za vpis v 1. letnik na voljo skupaj 10.288 vpisnih mest za redni in izredni študij, na mariborski 6014, na primorski 1888 in na javnih samostojnih visokošolskih zavodih 609 mest, še 1444 mest za redni študij je razpisanih na koncesioniranih programih, kažejo podatki ministrstva.

Kandidati se lahko prijavijo v dveh prijavnih rokih. Prvi je od 20. februarja do 20. marca, drugi pa od 21. do 27. avgusta.

Informativna dneva bosta v petek, 16. februarja, in v soboto, 17. februarja.

C.R., STA