Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove: V slednjih je za novo šolsko leto za novince razpisanih 2263 mest

0
519
Dijaški dom Maribor (Foto: Andreja Seršen Dobaj / STA)
Ministrstvo za izobraževanje je objavilo razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2022/23. Na srednjih šolah je razpisanih 25.198 vpisnih mest. Za srednje strokovno izobraževanje jih je 40 odstotkov, za gimnazije 30, za srednje poklicno izobraževanje 27 in za nižje poklicno izobraževanje trije odstotki.

Osnovno šolo v letošnjem šolskem letu zaključuje 19.881 učencev (lani 19.191). Za njihovo nadaljnje šolanje je razpisanih skupno 25.198 mest (lani 24.108), od tega v programih nižjega poklicnega izobraževanja 700 mest, v programih srednjega poklicnega izobraževanja 6872, v programih srednjega strokovnega izobraževanja pa 10.176, izhaja iz razpisa, ki je objavljen na spletni strani ministrstva na povezavi www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/.

V programih splošnih gimnazij je na voljo 5976 mest, od tega v zasebnih šolah 504, v programih strokovnih gimnazij pa je razpisanih 1474 mest.

V gorenjski regiji je za učence, ki zaključujejo osnovno šolo, na voljo 2560 mest, v goriški 1406, v jugovzhodni regiji 2200, na Koroškem 790 mest, v primorsko-notranjski regiji pa 398. V obalno-kraški regiji je za bodoče dijake razpisanih 1212 mest, v osrednjeslovenski 6640, v podravski 4230, v pomurski 1346, v savinjski 3348, v posavski regiji 580 in v Zasavju 488 mest.

Informativni dnevi so predvideni za 11. februarja ob 9. in 15. uri in 12. februarja ob 9. uri. Zaradi trenutnega epidemiološkega stanja bodo šole svoje predstavitve izvedle na virtualni način oziroma s spletno predstavitvijo.

Tudi v šolskem letu 2022/2023 se bodo lahko dijaki na nekaterih šolah izobraževali v vajeniški obliki. Delodajalce, pri katerih so na voljo vajeniška učna mesta, lahko kandidati najdejo na spletni strani ministrstva in na povezavi www.mojaizbira.si.

Kandidati z željo za prijavo v program, za katerega je treba izpolnjevati še posebne vpisne pogoje oziroma je treba opraviti preizkus nadarjenosti, se morajo za preizkus prijaviti pred prijavami za vpis v šolo oziroma najkasneje do 2. marca. Preizkuse bodo šole izvajale med 11. in 21. marcem. Glede na epidemiološko sliko je mogoče, da bodo šole izvedle preizkuse na daljavo ali jih razporedile na več dni od zapisanega v razpisu.

Šole bodo izdale potrdila o opravljenih preizkusih in o izpolnjevanju pogojev za vpis v športne oddelke najkasneje do 28. marca.

Srednje šole bodo sprejemale prijave za vpis do 4. aprila, ministrstvo pa bo najkasneje do 8. aprila do 16. ure na spletnih straneh objavilo stanje prijav za vpis po posameznih programih oziroma šolah. Spremembo pri obsegu razpisanih mest oziroma odločitev o morebitnem zmanjšanju obsega razpisanih mest bo ministrstvo objavilo najkasneje do 18. aprila.

Učenci, ki se bodo prijavili za vpis v roku in bodo želeli svojo odločitev spremeniti, lahko do 25. aprila prenesejo svojo prijavo na drugo srednjo šolo oz. v drug program ne glede na število prijavljenih na novo izbrani šoli. Po tem roku šole praviloma ne bodo več sprejemale prenesenih prijav, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan, torej do 30. junija.

Šole bodo učence o morebitni omejitvi vpisa obvestile najpozneje do 27. maja, medtem ko bo ministrstvo že 24. maja objavilo seznam šol, ki so prejele soglasje k omejitvi.

Prijavljeni kandidati morajo posredovati izbranim šolam dokazila o izpolnjevanju vseh vpisnih pogojev praviloma do 16. junija. Tisti, ki bodo do takrat izpolnjevali vse vpisne pogoje in bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo tudi vpisani.

Drugi bodo seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali za drugi krog izbirnega postopka. Ti učenci se bodo odločali o ponujenih prostih mestih in po prioritetnem vrstnem redu našteli 10 šol, na katere bi se želeli vpisati ter svoje namere do 24. junija oddali na srednji šoli, na kateri so prijavljeni. O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol bodo obveščeni 30. junija do 15. ure, na razvrščeno šolo pa se bodo lahko vpisali najkasneje do 1. julija do 14. ure.

O rezultatih prvega in drugega kroga izbirnega postopka bodo učenci obveščeni na srednjih šolah, na katerih so sodelovali v izbirnem postopku. Spodnje meje prvega kroga izbirnega postopka bo ministrstvo objavilo na spletnih straneh najkasneje 21. junija do 16. ure, drugega kroga pa najkasneje 30. junija.

Učenci, ki tudi v drugem krogu ne bodo izbrani na nobeni od šol, ter učenci, ki se še nikamor niso prijavili, se bodo lahko vpisali na tiste srednje šole, ki bodo imele še prosta mesta. Prosta vpisna mesta bodo objavljena na spletnih straneh ministrstva 4. julija. Srednje šole bodo na prosta mesta vpisovale kandidate najdlje do 31. avgusta.

Dijaki, ki zaključujejo triletne programe srednjega poklicnega izobraževanja, se lahko do 17. maja prijavijo za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja. Kandidati, ki se bodo prijavili za vpis v roku in bodo želeli svojo odločitev spremeniti, lahko do 6. junija prenesejo svojo prijavo na drugo srednjo šolo oz. v drug program. Po tem roku prijav ne bo mogoče prenašati, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan.

Če bo na šoli število prijavljenih kandidatov za posamezni program tudi po 6. juniju bistveno večje od predvidenega števila vpisnih mest, bo šola s soglasjem šolske ministrice sprejela sklep o omejitvi vpisa ali povečala število razpisanih mest. O tem bodo kandidati obveščeni najpozneje do 24. junija. O datumu vpisa jih bodo obvestile šole, vpis pa bo potekal do 1. julija.

V razpisu prostih mest za novince v vzgojnem programu dijaških domov, ki ga je danes objavilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, je za novo šolsko leto predvidenih skupaj 2263 mest. To je 77 mest več kot v tekočem šolskem letu in 490 prostih mest več od števila dejansko sprejetih novincev v lanskem letu.

Kandidati, ki želijo v novem šolskem letu bivati v dijaškem domu, bodo morali do 4. aprila dijaškemu domu, za katerega so se odločili, poslati izpolnjeno prijavnico, ki bo na voljo v dijaških domovih ter na spletnih straneh portala gov.si in e-uprava.

Vsak kandidat se lahko prijavi samo za en dijaški dom, v katerem želi bivati, izhaja iz objavljenega razpisa.

Kandidati lahko prijave prenesejo v drug dijaški dom do 25. aprila. Do tega roka lahko prvo prijavo oddajo tudi kandidati, ki bi zaradi prenosa prijave v drugo srednjo šolo želeli bivati v dijaškem domu.

O morebitnih omejitvah vpisa bodo kandidati obveščeni do 27. maja, informacija pa bo objavljena na spletnih straneh ministrstva in dijaških domov.

Vpis v dijaške domove brez omejitve vpisa bo potekal do 21. junija, za vpisane v srednje šole z omejitvijo vpisa v drugem krogu vpisnega postopka pa do 1. julija. Vpis v dijaške domove z omejitvijo vpisa bo potekal do 13. julija, do 30. septembra pa še vpis na prosta mesta za kandidate, ki se niso prijavili v prvem roku, torej do 4. aprila.