Še več športnih dni v osnovnih šolah

0
353
(Foto: Freepik)

Umestitev rednega gibanja in športa v šolski sistem je temelj zdravega razvoja in zdravih navad otrok in mladine. Zato je ministrstvo za vzgojo in izobraževanje pripravilo dva ukrepa, s katerimi želi otrokom in mladim omogočiti dodatne gibalne aktivnosti. Za izvajanje omenjenih ukrepov pa je na razpisih na voljo 3,38 milijona evrov.

 

Prvi ukrep je javni razpis za sofinanciranje oddelkov z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah za šolsko 2024/25, s katerim želijo povečati količino ur športa in kakovost ter privlačnost programov športne vzgoje za učence v osnovni šoli.

Ministrstvo je v svojem proračunu zagotovilo sredstva v višini milijon evrov. Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov strokovnega dela učitelja športa v oddelkih z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah, ki izvajajo javno veljavni program v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, in uporabi dodatnih športnih objektov ter površin.

Na javni razpis za sofinanciranje oddelkov z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah se lahko prijavijo osnovne šole, ki izvajajo javno veljavni izobraževalni program in bodo v šolskem letu 2024/2025 organizirale oddelke z dodatno športno ponudbo za učence, od prvega do tretjega razreda.

Drugi ukrep pa je javni razpis za izbor izvajalcev programa zMIGAJ!: Izvajanje športno-rekreacijskih aktivnosti za krepitev zdravja. Projekt zMIGAJ! sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada EKP 2021-2027.

Ta ukrep omogoča izvedbo inovativnih športnih programov za dijake srednjih poklicnih in strokovnih šol, gimnazij ter dijaških domov in gibalnih programov za promocijo zdravega življenjskega sloga za zaposlene na izbranih srednjih šolah oz. v dijaških domovih.

Skupna višina razpisanih sredstev za izvedbo programa zMIGAJ! je 2,38 milijona evrov. Financirali bodo 24 šol oz. dijaških domov za obdobje od 1. avgusta 2024 do 31. avgusta 2028.

Rok za prijavo na oba javna razpisa se bo iztekel 26. aprila.

C. R., STA