Slatinska občina zaključila energetsko sanacijo podružnične osnovne šole v Svetem Florijanu

0
238
Donačka gora (Foto: PIxabay)

Občina Rogaška Slatina je zaključila energetsko sanacijo podružnične osnovne šole v Svetem Florijanu. Namen sanacije je povišati energetsko učinkovitost stavbe, zagotoviti zanesljivost oskrbe z energijo, zmanjšati negativne vplive na okolje, izboljšati bivalno ugodje za zaposlene in otroke ter prispevati k gospodarskemu in družbenemu razvoju.

 

Kot je zapisano na spletnih straneh občine, vrednost izvedenih del energetske sanacije šole skupaj s stroški projektne dokumentacije, nadzora in varnosti znaša 306.000 evrov. Od tega je bil projekt energetske sanacije šole sofinanciran z evropskimi sredstvi iz Kohezijskega sklada in sredstvi ministrstva za infrastrukturo v višini 111.000 evrov.

Energetska prenova podružnične osnovne šole v Svetem Florijanu je obsegala vgradnjo nove zunanje toplotne izolacije, ureditev meteorne kanalizacije, zamenjali so stavbno pohištvo, sanirali so tudi kotlovnico, kamor so namestili toplotno črpalko.

Na novo so uredili elektro inštalacije in notranje omete. Na objektu bodo izvajali daljinski monitoring oziroma daljinsko odčitavanje porabe energije.

C. R., STA