Akvarij Piran prehaja v roke Univerze na Primorskem, ostaja pa še naprej odprt za javnost

0
555
Akvarij Piran (Foto: Facebook)

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sklenila, da z Univerzo na Primorskem sklene pogodbo o brezplačni odsvojitvi nepremičnine Republike Slovenije v last Univerze na Primorskem, in sicer prostore Akvarija Piran. Za podpis pogodbe je vlada pooblastila ministrico za izobraževanje, znanost in šport, prof. dr. Simono Kustec.

 

Akvarij Piran je bil v letu 1967 prenesen v upravljanje Srednje pomorske šole, pravni prednici Gimnazije, elektro in pomorske šole Piran, kot nadaljevanje učnega laboratorija in delavnic ribiškega programa. Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran že več desetletij ne izvaja izobraževalnega programa iz področja ribištva, zato se dejavnost Akvarija Piran izvaja izključno le kot tržna dejavnost, za katero pa v okviru ostalih izobraževalnih dejavnosti nima zagotovljenih sredstev.

Akvarij Piran je predviden kot eden izmed stebrov novega univerzitetnega centra, namenjen za izvajanje visokošolske in raziskovalne dejavnosti glede varstvene biologije morja, varstva narave, ekologije in populacijske biologije, rabe habitatov, vpliva antropogenih motenj v morskih ekosistemih, populacijske in varstvene genetike, invazivnimi vrstami.

Tudi v prihodnje bo Akvarij Piran še vedno odprt za javnost, vsebine pa predvidevajo nadgraditi z raziskovalnimi vsebinami Oddelka za biodiverziteto Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Akvarij Piran bodo uporabljali tudi kot raziskovalni laboratorij za proučevanje morskih vrst, infrastruktura pa bo izkoriščena tudi za druge raziskovalne potrebe raziskovanja morja.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport