Smernice Evropske komisije za spopadanje s tujim vmešavanjem

0
292
(Foto: Freepik)

Evropska komisija je v začetku leta 2022 objavila delovni dokument Komisije z naslovom »Spopadanje s tujim vmešavanjem«, ki vključuje nabor celostnih usmeritev, ki lahko koristi visokošolskim institucijam in raziskovalnim organizacijam za spopadanje s tujim vmešavanjem.

V delovnem dokumentu Evropske komisije je tuje vmešavanje opredeljeno kot nabor aktivnosti, izvedenih s strani ali v imenu tujega akterja na državni ravni, ki so prisilne narave, prikrite, zavajajoče ali koruptivne in so v nasprotju s suverenostjo, vrednotami in interesi Evropske unije (EU).

Pri pospeševanju napredka na tem področju smo prispevale tudi države članice, saj smo v času Predsedovanja Slovenije Svetu EU pozdravili namero Evropske komisije, da nadaljuje razvoj smernic za obravnavanje tujega vmešavanja v tesnem posvetovanju z državami članicami ter deležniki na področju raziskav in visokega šolstva. Hkrati smo pozvali Evropsko komisijo in države članice, da podprejo prostovoljno uporabo smernic s strani organizacij, ki financirajo in izvajajo raziskave, ter visokošolskih ustanov, in zagotovijo ciljno usposabljanje z zagotavljanjem informacij o stanju na področju svobode znanstvenega raziskovanja ali ozaveščanjem o morebitnih tveganjih.

Smernice predstavljajo učinkovit in priročen nabor orodij za spopadanje s tujim vmešavanjem, saj vsebujejo tako imenovani. kontrolni seznam, ki posamezno institucijo ali organizacijo usmerja pri oblikovanju lastne celostne strategije na tem področju, omogoča enostavno integracijo priporočil v že obstoječe organizacijske strukture in se lahko uporablja za identifikacijo tujih organizacij, ki bi lahko sodile v okvir aktivnosti, ki jih označujemo s pojmom tuje vmešavanje. Kontrolni seznam temelji na štirih ključnih področjih, ki so posebno dovzetna za tuje vmešavanje, in sicer: vrednote, upravljanje, partnerstva in kibernetska varnost.

Vir: gov.si