Šolski center Novo mesto bo prostorsko stisko reševal s prizidki

0
396
Novo mesto. Šolski center Novo mesto. (Foto: Rasto Božič / STA)

V Šolskem centru Novo mesto, osrednji tovrstni ustanovi jugovzhodne Slovenije, ki s skoraj 3500 dijaki velja za največjo srednjo šolo v državi, prostorsko stisko ob vse večjem vpisu rešujejo s prizidki. Za lani končani prizidek so odšteli približno milijon evrov lastnega denarja, jeseni pa nameravajo začeti gradnjo dodatnih dveh prizidkov.

Ocenjena vrednost projekta je nekaj več kot dva milijona evrov. Nekaj več kot 1,6 milijona evrov bodo zagotovili sami, 400.000 naložbenih evrov pa bo prispevalo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, je navedel  direktor Šolskega centra Novo mesto Matej Forjan.

Z dvema prizidkoma bodo dobili dodatnih približno 730 kvadratnih metrov uporabne površine za 11 klasičnih učilnic in dve manjši za pouk v deljenih in podnormativnih oddelkih ter za 16 delovnih mest v šestih kabinetih.

Projektno dokumentacijo so že izdelali. Objavili so tudi izvajalski razpis, uvedbo izvajalca v delo pričakujejo prihodnji mesec. Nova prizidka naj bi končali do prihodnjega šolskega leta in ju začeli uporabljati 1. septembra prihodnje leto.

To, da se na novomeški srednješolski center zadnja leta vpisuje vse več dijakov, Forjan sicer pripisuje tako generacijskemu prirastku kot ugledu šole. Obiskujejo jo namreč dijaki celotne jugovzhodne slovenske regije, pa tudi dijaki iz osrednje Slovenije in Posavja.

Ker generacijski višek pri vpisu pričakujejo do leta 2026 in nato še nekaj let, pa bodo že v začetku prihodnjega leta začeli načrtovati morebitno gradnjo dodatnih prostorskih zmogljivosti oz. tako prizidkov kot dodatne šolske stavbe in površin za pouk športne vzgoje.

Dodatno šolsko stavbo naj bi zgradili do septembra 2025. Na okrepljen vpis pa se bodo vsekakor pripravili in vsem dijakom skušali zagotoviti visoko raven izobraževanja, je zatrdil direktor. “Za nas so na prvem mestu pričakovanja dijakov, njihovih staršev in študentov, hkrati pa se trudimo izpolnjevati pričakovanja zaposlenih,” je dodal.

Po njegovih podatkih so imeli med letoma 2015 in 2019 v letnem povprečju vpisanih približno 3100 dijakov. Nato je to število začelo rasti, letos pa imajo vpisanih nekaj manj kot 3500 dijakov.

Šolski center Novo mesto združuje Srednjo strojno šolo, Srednjo elektro šolo in tehniško gimnazijo z nekaj več kot 1120 dijaki, Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo, Srednjo gradbeno, lesarsko in vzgojiteljsko šolo, Enoto za izobraževanje odraslih, Višjo strokovno šolo in Medpodjetniški izobraževalni center. Šola ima 140 srednješolskih oddelkov in skupaj 360 zaposlenih. V zadnjih treh letih so njihovo število zvišali za 40. Letos so imeli nekaj več kot 30 novih zaposlitev. Problemov z zagotavljanjem kakovostnega kadra nimajo, saj so zaželeni kot izobraževalna ustanova in kot delodajalec, je še ocenil Forjan.

Vlada je sicer na torkovi seji odbora sklenila, da projekt Šolski center Novo mesto – dozidava in dograditev učilnic uvrsti v veljavni načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025.

J.S., STA