Ministrstvo za šolstvo: “Storili bomo vse, da vrtci in šole ostanejo odprti”

0
357
(Foto: Halfpoint)

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pravijo, da budno spremljajo razmere v vzgojno izobraževalnih zavodih, povezane z virusom Covid-19,ter da so v stalnem stiku z ravnateljicami in ravnatelji vrtcev, osnovnih in srednjih šol.

 

Vzgojno-izobraževalno delo se še vedno izvaja v igralnicah in učilnicah, kar zahtevo veliko prilagoditev, razumevanja in iznajdljivosti, za kar se vsem ravnateljem najlepše zahvaljujemo. Naša skupna zaveza je, da izobraževanje ostane v prostorih zavodov. Kljub porastu obolelih ter s tem posledično večjim število otrok, učencev in dijakov v karanteni ter večje odsotnosti zaposlenih, na ministrstvu pravijo, da bodo storili vse, da do sistemskega prehoda na izobraževanje na daljavo na ravni cele države ne bo prišlo.

Kot ste seznanjeni, z današnjim dnem velja nov režim odrejanja karanten na domu, s katerim za področje vzgoje in izobraževanja veljajo nekatere izjeme. S spremembo Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 izjema od napotitve v karanteno na domu velja tudi za tiste, ki so zaposleni ali delo opravljajo na drugi pravni podlagi v dejavnosti zdravstva, socialnega varstva ali vzgoje in izobraževanja, pod pogojem, da v obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika s povzročiteljem COVID-19 vsakodnevno opravijo presejalno testiranje s  hitrim antigenskim testom ali testom HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2 na delovnem mestu in uporabljajo zaščitno masko tipa FFP2.

Prav tako izjema od napotitve v karanteno velja za predšolske otroke, učence, dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih v programih, po katerih se pridobi javnoveljavna izobrazba, pod pogojem, da je šlo za visoko tvegan stik v času udeležbe pri izvajanju vzgojno-izobraževalne ali študijske dejavnosti v vzgojno-izobraževalnem zavodu oziroma izobraževalni instituciji.

Tisti, ki so bili v takem visoko tveganem stiku, se morajo prav tako vsakodnevno samotestirati v vzgojno-izobraževalnem zavodu oziroma izobraževalni instituciji, in sicer  v obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika, razen če je v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30 % učencev, dijakov, študentov ali udeležencev izobraževanja odraslih.

V tem primeru se v karanteno na domu napoti celoten razred/oddelek. Smiselno enako velja za učence ali dijake pri obšolskih dejavnostih.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je pripravili obsežnejšo posodobitev Navodil vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) in dijaškim domovom (DD) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu. Navodila so objavljena na njihovi spletni strani (poglavje 4).

“Poleg tega še dodajamo, da pred kratkim sprejeti PKP10 omogoča, da se prehod na izobraževanje na daljavo obravnava individualno. V primeru poslabšanja epidemiološke situacije na posameznem zavodu je tako odločitev za zaprtje zavoda v pristojnosti ravnatelja, ki se po posvetovanju z MIZŠ in NIJZ odloči za prehod na izobraževanje na daljavo za določen čas,” so še povedali