Ta mesec potekajo vpisi v prvi razred osnovne šole

0
497
(Foto: Bor Slana / STA)

V mesecu februarju potekajo vpisi otrok v 1. razred v šolskem letu 2023/2024. Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje pričakujejo vpis nekaj več kot 20.000 prvošolčkov, kar je nekaj manj kot lani, ko jih je bilo okoli 20.700.

 

Prav v teh dneh poteka zadnje urejanje podatkov o učencih, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v osnovno šolo. V šolskem letu 2023/24 bo v osnovno šolo vstopilo nekaj več kot 20.000 prvošolcev (trenutna številka je 20.054, a še ni dokončna), so za STA sporočili z ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

Starši lahko otroka vpišejo v eno izmed okoli 450 javnih ali eno izmed zasebnih osnovnih šol, ki izvajajo javni program. Otroka je treba vpisati v kraju, kjer stalno oziroma začasno prebiva. Starši ga lahko vpišejo tudi v drugo šolo, vendar mora ta s tem soglašati.

Možnost odloženega in predčasnega vpisa

V 1. razred osnovne šole morajo starši vpisati otroke, ki so ali bodo v tem koledarskem letu dopolnili šest let, torej so bili rojeni leta 2017.

Otroku sicer lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odložijo za eno leto, če ugotovijo, da še ni pripravljen za vstop v šolo. Takih je okoli sedem do devet odstotkov. Tako se bo jeseni v osnovno šolo vključilo tudi okoli 2000 otrok, ki jim je bilo odloženo šolanje v tem šolskem letu. Prav tako na ministrstvu pričakujejo vpis okoli 300 učencev tujcev, ki še niso v uradnih evidencah.

Možen je tudi predčasen vpis, ki ga zakon o osnovni šoli sicer posebej ne ureja. V tem primeru morajo starši na šolo nasloviti vlogo, o kateri nato odloči ravnatelj. V primeru, da pride do pritožbe, o njej odloči pritožbena komisija. Po podatkih ministrstva je bilo lani v osnovno šolo predčasno vpisanih 24 otrok.

V Ljubljani bodo vpisi ta teden teden, v Mariboru čez teden dni

Ministrstvo je šolam podatke o šoloobveznih otrocih posredovalo januarja, šole pa nato po ustaljeni praksi starše povabijo k vpisu. Vpis poteka tako, da šola po poprejšnjem povabilu in pogovoru s starši izpolni vpisni list, ki ga starši nato podpišejo.

Pri vpisu v 1. razred sicer za prihodnje šolsko leto ni posebnosti niti zakonskih novosti na področju vpisa. Ta poteka do konca februarja, starši pa imajo nato še možnost, da v 15 dneh prepišejo svojega otroka na drugo šolo. Šola učencu ob vpisu oziroma vključitvi izda potrdilo o šolanju.

Vpisi prvošolcev po državi potekajo različno. Tako bo na primer v Ljubljani vpis na vseh javnih osnovnih šolah potekal od torka do petka (od 14. do 17. februarja), od 8. do 12. in od 16. do 19. ure. Vpis bo organiziran v prostorih šol in bo potekal osebno. Starše spodbujajo, da pridejo v šole skupaj z otroki. Izjemoma bo vpis mogoč tudi na daljavo, o čemer se starši dogovorijo s šolo.

V štajerski prestolnici pa bo vpis otrok v 1. razred potekal teden kasneje, in sicer od 21. do 23. februarja.

V mariborskih javnih osnovnih šolah v tem šolskem letu obiskuje prvi razred okrog 1000 učencev, v šolskem letu 2023/2024 pa glede na demografske podatke ocenjujejo, da jih bo nekoliko manj, okrog 950, so sporočili za STA. Ljubljanske osnovne šole sicer prvi razred trenutno obiskuje 2856 prvošolcev v 129 oddelkih šol, ocen za prihodnje šolsko leto pa za STA še niso posredovali.

Z. P. STA