V Mariboru so prejšnji teden le objavili razpis za štipendije za nadarjene

0
168
Maribor (Foto: Pixabay)

Mestna občina Maribor je na zahtevo mestnega sveta danes objavila razpis za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov, ki ga sprva ni nameravala objaviti. Razpis je pripravljen po predhodnem režimu, zato so pogoji in načini dodelitve štipendije enaki kot prejšnja leta.

 

Problematika štipendij za nadarjene dijake in študente v Mariboru je postala pereča pred začetkom šolskega leta, ko je v javnost prišla odločitev, da občina letos ne bo objavila doslej uveljavljenega razpisa v ta namen. Več svetniških skupin je zaradi tega ostro kritiziralo župana Sašo Arsenoviča, ta pa je postregel z razlago, da bodo omenjene štipendije nadomestili z novimi, kadrovskimi štipendijami.

Na seji mestnega sveta 28. septembra se je večina mestnih svetnikov strinjala, da nadarjeni mladi letos ne smejo ostati brez občinskih štipendij, zato so naložili županu, da objavi dosedanji razpis.

Razpis za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov ter štipendiranje dijakov srednjega poklicnega izobraževanja v Mestni občini Maribor za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024 je objavljen na spletni strani občine in v časniku Večer. Rok za oddajo prijav je do 2. novembra.

Kot pojasnjujejo na občini, bodo denar za štipendije zagotovili v proračunu za leto 2024, in sicer v višini 102.000 evrov.

Vzporedno pripravljajo nov model štipendiranja dijakov in študentov. “Osnutek odloka o dodeljevanju kadrovskih štipendij Mestne občine Maribor je pripravljen in v pregledu pri strokovnih službah,” so povedali na občini Maribor.

Omenjeni odlok mora potrditi mestni svet. Po predlogu mestne uprave bi se po novem podeljevale štipendije “na podlagi odziva na zaposlitvene potrebe mestne uprave in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Mestna občina Maribor”.

“Cilji dodeljevanja štipendij so spodbujanje k odločanju za poklice v dejavnostih, ki jih v Mestni občini Maribor primanjkuje, promocija kariernih možnosti in strokovnega razvoja in da čim več mladih po zaključku izobraževanja ostaja na območju Mestne občine Maribor in z zaposlitvijo prispeva k njenemu razvoju in napredku,” so navedli na občini.

Kadrovske štipendije bi se podeljevale dijakom in študentom za obdobje od začetka šolskega oziroma študijskega leta, v katerem je štipendist pridobil pravico do štipendije, do konca izobraževalnega programa, za katerega je pridobil štipendijo. Dosedanji režim podeljuje le enoletne štipendije, kar pomeni, da se posamezniki prijavljajo nanje vsako leto znova.

Javni razpis oziroma javni natečaj za kadrovske štipendije Mestne občine Maribor bo po napovedih objavljen po sprejetju odloka v mestnem svetu in bi se lahko izvedel v prihodnjem letu za šolsko oziroma študijsko leto 2024/2025.

C. R., STA