V Novi Gorici razvili računalniški test sposobnosti razumevanja slovenščine

0
267
Nova Gorica, Rozna dolina. Univerza v Novi Gorici. (Foto: Marko Cencič/STA)

V Centru za kognitivne znanosti jezika Univerze v Novi Gorici je nastal prvi slovenski računalniški test sposobnosti razumevanja stavkov v slovenskem jeziku z imenom Jera. Omogoča študije različnih populacij slovenskih govorcev, kot so šolski otroci, večjezični govorci ali zamejski Slovenci.

 

Jera je izviren, zanesljiv in veljaven psiholingvistični test sposobnosti razumevanja stavkov v slovenskem jeziku. Spremljanje kazalcev jezikovne uspešnosti med razumevanjem stavkov je namreč ključnega pomena za raziskovanje, kako so jezikovni viri v možganih organizirani in povezani z drugimi kognitivnimi viri, hkrati pa ti kazalci omogočajo primerjavo jezikovne uspešnosti med različnimi skupinami govorcev.

Test je standardiziran na 506 odraslih nevrotipičnih prvih oziroma maternih govorcih slovenščine. Temelji na najsodobnejših raziskavah na področju eksperimentalnega jezikoslovja in psiholingvistike. Omogoča razločevanje med jezikovnimi primanjkljaji in lahko služi za ocenjevanje odstopanj v rabi jezika za posameznike in skupine različnih jezikovnih uporabnikov, kot so otroci, ki slovenščino še usvajajo kot materni jezik, večjezični govorci ali tisti, ki se slovenščine učijo kot drugi jezik, pa tudi odrasli govorci z motnjami na področju delovanja jezika ali delovnega spomina.

Digitalna izvedba testa v obliki računalniške aplikacije z vnaprej posnetimi jezikovnimi stimuli poleg pravilnosti odgovorov beleži in analizira tudi odzivne čase ter samodejno vrednoti in izpiše rezultate. Predvideni uporabniki Jere so jezikoslovci, psihologi, logopedi, nevrologi in delovni terapevti, pri čemer za vse velja, da potrebujejo specializacijo na področju kognitivnih znanosti jezika.

Spremljajoča znanstvena monografija uporabnika seznanja z znanstveno podlago, zasnovo, izdelavo, uporabo in praktičnimi smernicami za izvajanje Jere.

Računalniška aplikacija Jera je na voljo v prostem dostopu na spletni strani jera.ung.si, znanstvena monografija pa je trenutno na voljo v elektronski obliki na spletni strani založbe Univerze v Novi Gorici, kmalu bo izdana tudi papirna različica.

C.R., STA