V Osrednjeslovenski regiji – južni del priložnosti za širjenje srednješolskega in visokošolskega izobraževanja ter raziskovalnega dela

0
534
(Foto: MIZŠ)

Vlada Republike Slovenije je v petek, 1. aprila, obiskala Osrednjeslovensko statistično regijo – južni del.

 

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec je po dopoldanskem delovnem posvetu vlade podala izjavo za medije, v kateri je poudarila, da ima ta del osrednjeslovenske regije skrbno delujočo mrežo vrtcev in šol, kjer je kot posebej dragoceno ocenila dobro in aktivno delovanje v primestnih ter vaških okoljih ter zavodov za različne skupine ranljivih skupin šolajočih. Kot izziv regije je izpostavila priložnosti nadaljnje decentralizacije oz. širjenja srednješolskega in visokošolskega izobraževanja ter raziskovalnega dela. Kot zgled slednjega in spodbudo za druge je izpostavila izgradnjo požarnega laboratorija Zavoda za gradbeništvo v Logatcu, ki bo v vrednosti 9,2 milijona evrov vredne operacije edini v tem delu Evrope zagotavljal ustrezne prostorske in tehnološke zmogljivost.

Posebej je ministrica Kustec omenila tudi vključevanje ukrajinskih otrok v šole. V tem delu regije jih je 9, ki so že vključeni v pet osnovnih šol s tega območja.

Obisk v regiji je ministrica pričela na Osnovni šoli Louisa Adamiča v Grosuplju, nato je obiskala še Vzgojno varstveni zavod Kekec Grosuplje, Osnovno šolo Preserje v Brezovici ter Osnovno šolo Ivana Cankarja Vrhnika.

V južnem delu Osrednjeslovenske regije je na področju izobraževanja predvsem razvejana mreža vrtcev in osnovnih šol, srednje in višje šole ter fakultete ter javno raziskovalni zavodi pa so skoncentrirani v severnem delu regije.

V tem delu regije deluje 6 samostojnih vrtcev, 8 vrtcev, ki so enota osnovne šole, in 12 zasebnih vrtcev. Skupno je v vse vključenih 6.139 otrok. V južnem delu regije delujejo 4 razvojni oddelki, v katere je vključenih 21 otrok s posebnimi potrebami.

Delež otrok vključenih v vrtec v Osrednjeslovenski regiji je visok, kar 85 odstotkov otrok v regiji starih od 1 do 5 let obiskuje vrtec, kar presega delež vključenosti otrok v vrtec v drugih regijah. Delež otrok vključenih v vrtec v zadnjem letu pred vstopom v šolo v regiji znaša 93,4 odstotka, s čimer se uspešno zasleduje cilj Evropske Komisije o deležu vključenih otrok v vrtec, ki je 95 odstotkov.

Priložnost za večji delež vključenosti otrok zadnje leto pred vstopom v šolo omogočajo Krajši programi, ki jih imajo vrtci možnost izvajati za otroke pred vstopom v šolo, in jih v celoti financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Mreža osnovnih šol v Osrednjeslovenski regiji je racionalno organizirana. Osnovne šole so dobro opremljene, sodelovanje z lokalnimi skupnostmi je na splošno zelo dobro. V regiji deluje tudi pet zasebnih osnovnih šol, ki izvajajo javno veljavni izobraževalni program. V južnem delu Osrednjeslovenske regije deluje 23 osnovnih šol in 33 podružničnih osnovnih šol, ki jih obiskuje skupno 14.540 učenk in učencev.

V občinah Logatec in Škofljica delujeta zavoda za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Vzgojno-izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik skupaj z Vzgojnim zavodom Kranj in z Zavodom za vzgojo in izobraževanje Logatec tvori strokovni center za obravnavo otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v osrednjeslovenski in gorenjski regiji. Naloge v zvezi z usklajevanjem sodelovanja strokovnih centrov na tem območju izvaja zavod v Logatcu. Vsi trije strokovni centri med seboj uspešno sodelujejo. Zavod Malči Beličeve in Mladinski dom Jarše skupaj z zavodom iz Višnje Gore tvorijo strokovni center v osrednjeslovenski, Jugovzhodni Sloveniji, zasavski in spodnjeposavski regiji. Naloge v zvezi z usklajevanjem sodelovanja strokovnih centrov na tem območju izvaja zavod v Višnji Gori. Vsi trije strokovni centri med seboj uspešno sodelujejo.

V tem delu Osrednjeslovenske regije delujejo 3 javne glasbene šole in 1 zasebna. V šolskem letu jih skupno obiskuje 1.365 učenk in učencev.

Na področju srednjega šolstva v regiji delujejo Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, Zavod sv. Frančiška Saleškega Gimnazija Želimlje, Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora ter Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec. Te šole skupno obiskuje 673 dijakinj in dijakov.

Tudi občine tega dela Osrednjeslovenske regije so bile uspešne na Razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024, ki ga je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport lani objavilo prvič po desetih letih od zadnjega tovrstnega razpisa, in sklepa Vlade Republike Slovenije, ki je odločila, da se MIZŠ zagotovijo še dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v ta namen. Skupaj je ta del regije prejel 7,1 milijona evrov za investicije v vrtce in osnovno šolstvo.

Na razpisu je občina Velike Lašče prejela nekaj več kot 2,1 milijona evrov za Podružnično osnovno šolo in vrtec Turjak, občina Vrhnika 287.399 evrov za prizidavo Osnovne šole Ivana Cankarja, občina Horjul 282.999 evrov za prizidek k tamkajšnjemu vrtcu, občina Ig 362.196 evrov za gradnjo prizidka k centralnemu vrtcu, občina Ivančna Gorica 926.837 za izgradnjo novega vrtca v Šentvidu pri Stični, občina Logatec 879.714 evrov za novogradnjo enote vrtca Kurirček, občina Log-Dragomer 175.016 evrov za prizidek otroškega vrtca Dragomer, občina Šmartno pri Litiji skoraj 1,2 milijona evrov za izgradnjo novega vrtca Šmartno pri Litiji in občina Brezovica 921.192 evrov za prizidek Osnovne šole Preserje.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je lani objavilo tudi Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin. Na razpisu so sredstva v višini po 22.916 evrov prejele občine Škofljica, Log-Dragomer, Ivančna Gorica in Borovnica. Na Škofljici bodo uredili Športni park Smrjene, v občini Log-Dragomer trim stezo, v Ivančni Gorici bodo obnovili športno igrišče Muljava, v Borovnici pa športni park.

V okviru vladnega obiska Osrednjeslovenske regije – južni del sta nekaj vrtcev in osnovnih šol obiskala tudi državna sekretarja. Državni sekretar Marjan Dolinšek, pristojen za področje izobraževanja in športa v kabinetu predsednika vlade, je obiskal Osnovno šolo in Vrtec Šmartno pri Litiji, Vrtec Šentvid pri Stični, Srednjo šolo Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, Podružnično osnovno šolo in Vrtec Turjak.

Državni sekretar Damir Orehovec pa je obiskal Vrtec Horjul, Vrtec Kurirček v Logatcu, Osnovno šolo in Vrtec Dragomer ter Vrtec Ig.

Državni sekretar Marjan Dolinšek je obiskal tudi požarni laboratorij Zavoda za gradbeništvo v Logatcu, ki je bil dograjen novembra lani, v letu 2022 pa se nadaljuje montaža raziskovalne in tehnološke opreme, financirane v sklopu EU projekta InnoRenew Coe, katerega partner je tudi Zavod za gradbeništvo. Oprema bo v celoti dobavljena do konca leta 2022. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je investicijo sofinanciralo v vrednosti nekaj več kot 1,6 milijona evrov.

Vir: gov.si