V Srednji vasi v Bohinju so slovesno odprli prenovljeno podružnično šolo

0
318
Srednja vas v Bohinju (Foto: Wikipedija)

Občina Bohinj in Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica sta danes v Srednji vasi pripravili slavnostno odprtje prenovljene podružnične šole. 750.000 evrov vreden projekt je občina delno financirala s sredstvi, ki ji pripadajo po zakonu o Triglavskem narodnem parku (TNP).

Občina Bohinj je v podružnični šoli obnovila in povečala telovadnico, prostor za shrambo in prostor za hišnika. Zgrajena je bila nova zunanja letna učilnica in garaže za zaposlene. Obnovljene in posodobljene so bile tudi elektro in strojne instalacije. Zunanji prostor je dobil novo športno igrišče, dodatne prostore za parkiranje in igrišče za najmlajše.

Obnova podružnične šole v Srednji vasi se je začela že med lanskimi poletnimi počitnicami. Ker med obnovo pouk v šoli ni bil možen, je nato jeseni in pozimi približno 50 učencev šole gostovalo v nadomestnih učilnicah. Prvošolci in drugošolci so se učili v informacijskem centru TNP v Stari Fužini, drugi pa v matični šoli v Bohinjski Bistrici. Vrtčevskim otrokom so uredili začasne prostore v kulturnem domu v Srednji vasi.

V obnovljeno podružnično šolo so se vrnili že v začetku tega leta, občina pa je z deli v bližini še nadaljevala. Vzporedno s projektom obnove šole je namreč uredila še spominski park med športnim igriščem in cerkvenim zidom pri poslovilnih vežicah, ki je namenjen pogrebom in poslovilnim slovesnostim. Tako je občina celovito zaokrožila to območje.

Stavba podružnične šole, ki je bila zgrajena že pred letom 1900 in rekonstruirana leta 1977, je nujno potrebovala obnovo. Naložba je stala 750.000 evrov, sofinancirana pa je bila z naslova 11. člena zakona o TNP, ki opredeljuje sofinanciranje projektov in investicij znotraj parka. V tem primeru je bilo sofinanciranje sorazmerno glede na število otrok, ki bivajo v naseljih na območju parka in obiskujejo šolo v Srednji vasi, saj sama šola ne leži v parku.

Večino sredstev, ki jih parkovne občine prejemajo v skladu z omenjenim členom zakona o TNP, za realizacijo katerega so se borile kar deset let, sicer vsaj zaenkrat namenjajo predvsem urejanju prometne infrastrukture. V Občini Bohinj, ki ima največ prebivalcev znotraj parka in temu primerno na voljo tudi največ finančnih spodbud, so s tem denarjem lani med drugim uredili ceste na Koprivniku in Gorjušah ter nadaljevali gradnjo kanalizacije v zgornji dolini.

J.S., STA