(VIDEO) Posvet v Državnem zboru: Kako v šoli spodbujati razvoj narodne in nacionalne identitete pri mladih?

0
490
Posvet v Državnem zboru (Foto: Jan Marin / Fixmedia)

Državni svet, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Društvo katoliških pedagogov Slovenije so 27. maja 2022 organizirali posvet  z naslovom Kako v šoli spodbujati razvoj narodne in nacionalne identitete pri mladih?

Obdobje šolanja ima v oblikovanju narodne in nacionalne identitete otrok in mladostnikov izjemno pomembno vlogo, saj šola vzgaja in razvija odnos ter kompetence posameznika tudi na tem področju. Izhodišče posveta je bilo vprašanje, kaj bi bilo treba v sistemu vzgoje in izobraževanja še narediti, dopolniti ali spremeniti, da bi mladim v večji meri pomagali pri oblikovanju nacionalne in narodne identitete. Spodbujanje ljubezni do domovine oz. države je zelo kompleksna tematika in se med drugim dotika tako vzgojnega načrta kot vsebine posameznih predmetov, medpredmetnega sodelovanja in celo načina poučevanja vsakega posameznega učitelja.

Na posvetu so udeleženci analizirali obstoječe stanje ter oblikovali predloge  izboljšave na tem pomembnem vzgojno-izobraževalnem področju. Z uvodnimi prispevki so sodelovali Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta, dr. Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Silvo Šinkovec z Inštitut Franca Pedička, dr. Borut Holcman s Pravne fakultete Univerze v Mariboru, dr. Dejan Hozjan s Pedagoške fakultet Univerze na Primorskem, Andrej Bartol s Škofijske klasične gimnazije v Ljubljani, Rok Kastelic z Gimnazije Jožeta Plečnika v Ljubljani  in Darja Barborič Vesel z OŠ Ketteja in Murna v Ljubljani.

DKPS