Vlada izločila projekt novogradnje Medicinske fakultete UL iz Načrta za okrevanje in odpornost, čeprav vse poteka skladno s časovnico in so jo že skoraj začeli graditi!

0
284
Univerza v Ljubljani. (Foto: STA)

Univerza v Ljubljani vztraja, da ostane ta investicija (novogradnja MF UL) prioritetna in da vlada zagotovi ustrezno financiranje, in pričakuje, da bo kot osrednja visokošolska in raziskovalna institucija bolje vključena v nadaljnja usklajevanja in spremembe Načrta za okrevanje in odpornost, pred tem pa je izrazila svoje razočaranje in nestrinajnje s tem, da je vlada med ukrepi, ki se iz Načrta za okrevanje in odpornost  v celoti izločijo zaradi znižanja alokacije nepovratnih sredstev, navedla tudi projekt novogradnje Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in vzpostavitev Nacionalnega inštituta za hrano. Sporočilo Univerze v Ljubljani navajamo v celoti:   

“Na Univerzi v Ljubljani smo bili šele včeraj seznanjeni z vladnim gradivom Izhodišča za prilagoditev Načrta za okrevanje in odpornost, sprejetim na seji vlade 16. 3. 2023, kjer sta med ukrepi, ki se v celoti izločijo zaradi znižanja alokacije nepovratnih sredstev, navedena tudi projekt novogradnje Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in vzpostavitev Nacionalnega inštituta za hrano.

Poudarjamo, da je novogradnja Medicinske fakultete UL vitalnega pomena za našo državo in zdravstveni sistem, saj bodo novi prostori omogočili povečanje vpisnih mest na študijski program medicina, kar je nujno zaradi perečega pomanjkanja zdravnikov v Sloveniji. Zato vztrajamo, da ostane ta investicija prioritetna in da vlada zagotovi ustrezno financiranje.

Pogodba za sofinanciranje Kampusa Vrazov trg Medicinska fakulteta UL v okviru Načrta za okrevanje in odpornost je bila podpisana že novembra lani, vse poteka v skladu s predvideno časovnico, rušitvena dela na lokaciji so skoraj že končana.  

Sistemsko pomembna je tudi vzpostavitev Nacionalnega inštituta za hrano kot osrednjega stebra inovacijskega ekosistema v verigah preskrbe s hrano, ki bi povezal ključne slovenske partnerje na področju prehrane in s tem zagotovil strateško upravljanje na tem področju. V skladu z načrtom NOO je bila za ta projekt pridobljena vsa potrebna dokumentacija, sklenjen pa je bil že dogovor med vsemi partnerji, ki bi v tem projektu sodelovali.

Na Univerzi v Ljubljani si prizadevamo, da bi odgovorili na aktualne družbene izzive in s svojimi potenciali spodbudili razvojni preboj Slovenije. Naš ključni cilj je kvalitetno izobraževanje mladih za vrhunsko usposobljene strokovnjake, ki jih potrebujemo v naši družbi. Investicije v novo infrastrukturo z dragocenim prispevkom iz evropskih sredstev v okviru NOO in tudi pristojnega ministrstva, bodo zagotovile vsekakor boljše prostorske pogoje za študij in raziskovanje na naši fakultetah. To pa bo omogočilo tudi ustreznejše okolje za delo in razvoj kariernih poti mladih sodelavk in sodelavcev, najproduktivnejšega dela slovenske raziskovalne sfere.

Zato pričakujemo, da bomo kot osrednja visokošolska in raziskovalna institucija bolje vključeni v nadaljnja usklajevanja in spremembe Načrta za okrevanje in odpornost.”

J. S.