Vlada v načrt razvojnih programov uvrstila subvencioniranje priprave učbenikov in obnovo zavoda za šolstvo

0
646
(Foto: Tamino Petelinšek / STA)

Vlada je 17. marca sklenila, da se v načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025 uvrsti dvoletni projekt subvencioniranja priprave učbenikov in obnova mansarde in kleti zavoda za šolstvo. Za prvi projekt je namenjenih nekaj več kot 1,4 milijona evrov, za drugi pa dober milijon evrov, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

 

S projektom subvencioniranja priprave učbenikov se načrtuje priprava, prilagoditev, prevod in izdaja dvojezičnih učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za učence, ki obiskujejo dvojezične šole na narodnostno mešanem območju v Prekmurju ter izdaja italijanskih prevodov slovenskih učbenikov, recenzije in nakup italijanskih učbenikov za učence na šolah z italijanskim učnim jezikom v slovenski Istri.

Prav tako to velja za učno gradivo za učence in dijake s posebnimi potrebami ter nizkonakladne učbenike za poklicno in strokovno izobraževanje. Poleg novih naslovov je treba vsako leto zagotoviti tudi ponatise takih učbenikov in učnih gradiv, če so pošli, so pojasnili v sporočilu za javnost.

Načrtovana je tudi ureditev digitalnih virov in e-knjig (za zagotavljanje vzgojno-izobraževalnega procesa na daljavo) ter za vzpostavitev platforme e-knjige v šolskih knjižnicah in nakup licenc za e-knjige ter prilagoditve in/ali prevode učnih gradiv za romske učence.

V okviru dvoletnega projekta so načrtovana sredstva v višini nekaj več kot 1,4 milijona evrov.

Vlada je na včerajšnji seji sklenila še, da se v načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025 uvrsti obnova mansarde in kleti objekta, v katerem se nahaja Zavod RS za šolstvo. S tem se bodo zagotovili ustrezni prostori za hranjenje tekočega arhiva, vključno z arhivom Šole za ravnatelje, ekspedicijski prostori za namene založbe zavoda za šolstvo in hrambo nujnih izvodov učbeniškega gradiva, prostori za dve do tri delovna mesta arhivarjev ter pripadajoči servisni in tehnični prostori.

Investicijska vrednost projekta z DDV znaša 1,04 milijona evrov, od tega je v letu 2022 predvideno financiranje ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v višini dobra 1,03 milijona evrov.

P.T., STA