Za botanični vrt ljubljanske univerze doslej 7600 podpisov

0
132
(Foto: Pixabay)

Botanični vrt Univerze v Ljubljani je pod peticijo, s katero želi preprečiti odvzem dela zemljišča za načrtovano širitev železniške proge, doslej zbral nekaj več kot 6100 podpisov prek spleta in 1500 podpisov v fizični obliki, je sporočil vodja vrta Jože Bavcon.

Vodja vrta, sicer znanstveni svetnik Biotehniške fakultete Bavcon je sporočil, da je v četrtek v dopisu poslanskim skupinam, ki sodelujejo na evropskih volitvah, opozoril na neurejene razmere za delovanje najstarejše raziskovalne, pedagoške in izobraževalne ustanove z neprekinjenim delovanjem na istem mestu, ki deluje od leta 1810.

Leta 1974 je v vrt posegel prvi tir dolenjske železnice, sedaj vanj posega drugi tir te proge proti Ivančni Gorici, opozarja Bavcon. Kot so konec aprila ob začetku zbiranja podpisov navedli v botaničnem vrtu, naj bi po načrtih namreč novi tir potekal po delu parka ob obstoječem tiru, tako da bi morali med drugim porušiti staro upravno stavbo, kjer je danes čajnica.

Na direkciji za infrastrukturo so konec aprila povedali, da je projekt gradnje dodatnega tira v fazi načrtovanja optimizacij proge in spremljajočih ureditev ter usklajevanja z nosilci urejanja prostora. Sledila bo izdelava strokovnih podlag in okoljskega poročila za študijo variant oz. predinvesticijsko zasnovo, nato pa izdelava podrobnejših rešitev in okoljskega poročila za fazo državnega prostorskega načrta.

Bavcon je v dopisu kandidatom tudi opozoril, da je botanični vrt na novi lokaciji pod Rožnikom vse objekte, ki so bili zanj zgrajeni konec 90. let prejšnjega stoletja, izgubil, saj se jih je v času covida-19 porušilo, da se je zgradilo novo stavbo Nacionalnega inštituta za biologijo z EU-sredstvi, v kateri pa botanični vrt nima več prostorov.