Za sofinanciranje 115 programov mladinskega dela v prihodnjih dveh letih 3,7 milijona evrov

0
292
Taborniki so dobili največ sredstev. Simbolična fotografija (Foto: STA)

Na javnem pozivu za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2024 in 2025 Urada RS za mladino je bilo za sofinanciranje odobrenih 115 programov v skupni višini 3,7 milijona evrov. Rezultati javnega poziva so objavljeni na spletni strani urada za mladino, so danes sporočili iz urada.

Urad za mladino je 29. septembra objavil javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2024 in 2025. Namenjen je bil sofinanciranju programov, ki jih izvajajo organizacije v mladinskem sektorju, ki imajo status organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju skladno z zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju ali zakonom o nevladnih organizacijah, in javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju in v okviru katerih je zagotovljena avtonomija mladih.

Programi nacionalnih mladinskih organizacij so prejeli skupno 702.750 evrov, programom nacionalnih mladinskih organizacij s statusom, pridobljenim skladno z zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju, je bilo skupno odobrenih 40.000 evrov, mladinskim centrom je bilo razdeljenih skupno 1,8 milijona evrov, drugim nevladnim organizacijam, ki izvajajo programe mladinskega dela, pa 1,2 milijona evrov.

Med mladinskimi organizacijami so največ sredstev prejele Zveza tabornikov Slovenije, Zveza slovenske podeželske mladine in Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, in sicer vsaka po 69.650 evrov oziroma 34.825 evrov za vsako leto. Med prejemniki sofinanciranja urada so tudi nekateri strankarski podmladki. Tako je Slovenska demokratska mladina (SDM), podmladek SDS, za sofinanciranje svojih programov za prihodnji dve leti prejela skupaj 52.200 evrov, Mlada Slovenija – podmladek NSi 47.250 evrov in Mladi forum SD 44.750 evrov.

Iz zapisnika izbirne komisije 7. novembra izhaja, da je ta skladno s svojimi pristojnostmi opravila odpiranje prispelih prijav na javni poziv, kjer je ugotovila, da je na javni poziv prispelo 115 prijav in da so vse pravilno izpolnjene.

C. R., STA