Za spodbujanje podjetništva v šolah na voljo 250.000 evrov

0
516
(Foto: Nebojša Tejić / STA)

Javna agencija Spirit Slovenija je danes v uradnem listu objavila javni poziv osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud, namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2022/23. V okviru razpisa je na voljo 250.000 evrov, rok za oddajo vlog je 13. maj.

Namen razpisa je opremiti mlade s podjetniškimi veščinami in znanji, ki so pomembne ne glede na izbiro karierne poti, so sporočili z gospodarskega ministrstva.

Iz programa letnih aktivnosti osnovnih in srednjih šol se s tem javnim pozivom lahko financira izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti, izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševanje izzivov podjetij in drugih organizacij ter izvajanje obšolskih dejavnosti za mlade.

Prijavljene šole se lahko prijavijo na posamezno ali več aktivnosti za eno ali več izvedb navedenih aktivnosti, pri čemer morajo upoštevati vse pozivne pogoje za prijavitelje za pridobitev sredstev za vsako izvedbo posameznih aktivnostih posebej. Za izvedbo aktivnosti se lahko prijavi tudi več šol skupaj, vendar morajo vse šole izpolnjevati pozivne pogoje.

Šole morajo v prijavi predstaviti program posamezne aktivnosti ter terminski načrt, ki bo izkazoval obseg dejavnosti in bo skladen s pogoji, zahtevami in obveznostmi za izvedbo posameznih dejavnosti.

J.S., STA