ZNANSTVENI POSVET: Ob 75-letnici Pariške mirovne pogodbe: Posledice za primorski prostor

0
433
Trst (Foto: Wikipedija / Nick Savchenko)

Študijski center za narodno spravo in Društvo slovenskih izobražencev (Trst) vljudno vabita na znanstveni posvet z naslovom  Ob 75-letnici Pariške mirovne pogodbe: posledice za primorski prostor.

 

Znanstveni posvet bo potekal v petek, 23. septembra 2022, z začetkom ob 15. uri
v Peterlinovi dvorani Društva slovenskih izobražencev v Trstu, Ulica Donizetti 3 – 34133 TRST.

Po uspešno izvedenem znanstvenem posvetu Svoje slovenstvo so izpričali v širnem svetu, ki sta ga Študijski center za narodno spravo iz Ljubljane in Društvo slovenskih izobražencev iz Trsta izpeljala 8. oktobra 2021 na Opčinah pri Trstu, smo se odločili, da v letu, ko se spominjamo 75-letnice Pariške mirovne pogodbe, ponovno združimo moči obeh ustanov in s predavatelji iz matice in zamejstva osvetlimo nekatera zgodovinska vprašanja, ki zadevajo slovensko zahodno mejo po koncu druge svetovne vojne.

Uvodni nagovor: Sergij Pahor, predsednik DSI, dr. Tomaž Ivešic, direktor SCNR Referati in predavatelji na posvetu:

  • Represija komunistična režima ob zahodni meji med letoma 1945-1954 (referent dr. Jernej Vidmar).
  • Samostojno politično nastopanje Slovencev na Tržaškem, Goriškem in Videmskem v novih okvirih narodne manjšine (referentka Erika Jazbar).
  • Delo slovenskih duhovnikov na Primorskem za priključitev Primorske k matici (referent dr. Renato Podbersič).
  • Preganjanje duhovščine v priključenem delu Primorske in v coni B Svobodnega tržaškega ozemlja (referentka dr. Tamara Griesser Pečar).
  • Slovensko šolstvo na Tržaškem in Goriškem pred podpisom Pariške mirovne pogodbe in po njem v luči zapisnika seje o tekočih vprašanjih šolstva z dne 6. avgusta 1946 (referent prof. Tomaž Simčič).
  • Vloga političnih beguncev iz Slovenije pri oživljanju slovenstva v zamejstvu v Italiji (referent Ivo Jevnikar).
  • Slovenski begunci v Italiji po vzpostavitvi nove razmejitve med Jugoslavijo in Italijo (referentka dr. Helena Jaklitsch).
  • Nova govorica prostora: spremembe v kulturni krajini na Primorskem v letih 1943-1954 (referent dr. Matic Batič).