Slovenski šolski muzej: Zbirka predmetov in gradiva o zgodovini šolstva in pedagogike na Slovenskem

0
479
Slovenski šolski muzej (Foto: Tamino Petelinšek / STA)

Slovenski šolski muzej je bil ustanovljen 2. avgusta 1898 je eden najstarejših muzejev v Sloveniji in eden izmed 13 nacionalnih muzejev, ki hranijo kulturne zaklade na Slovenskem. V obdobju 100-letnega razvoja je muzej zbral obsežno zbirko predmetov in gradiva o zgodovini šolstva in pedagogike na Slovenskem. Slovenski šolski muzej izdaja strokovno revijo Šolska kronika, edino slovensko revijo, ki se ukvarja z zgodovino in tradicijami slovenskih učiteljev, učiteljskih društev ter s slovenskim šolstvom nasploh.

 Zbirke in dejavnosti Slovenskega šolskega muzeja

Slovenski šolski muzej (Foto: Jože Jan)

Dokumentacijska zbirka: Obsega statistične in druge pomembne podatke iz zgodovine slovenskega šolstva. Gradivo je zbrano v registru šol, zbirki šolskih map, kartoteki, hemeroteki in seznamih tiska in publikacijah šol.

Fototeka: Šteje okrog 4500 fotografskih posnetkov šolskih stavb, učiteljev in učencev. Je zelo privlačno spominsko gradivo. Poleg fotografij je v fototeki tudi zbirka razglednic in filmov.

Razstavna zbirka: Je glavna zbirka muzejskih predmetov. Naloga muzeja je, da jih zbira, hrani in razstavlja. Največ predmetov spada med učila, učne pripomočke in šolsko opremo.

Arhivska zbirka: Hrani zasebno arhivsko gradivo, ki ga muzeju izročajo učitelji, učenci in njihovi dediči. V zbirki je tudi gradivo Zaveze slovenskih učiteljskih društev.

Knjižnica: Zbira in dopolnjuje knjižnično gradivo s področja zgodovine šolstva in pedagogike. Nudi informacije raziskovalcem.

Restavratorska delavnica: Je nepogrešljiv del sodobnega muzeja. Zaradi pestrosti materialov, iz katerih so na šolskem področju izdelani muzejski predmeti, je delavnica zajela širok razpon delovanja.

Stalna razstava

Slovenski šolski muzej (Foto: Jože Jan)

Razstava »Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja« je razdeljena na dva dela: V spodnjem hodniku je obdobje šolske preteklosti do leta 1848 (zaradi preurejanja je ta del razstave začasno zaprt) v zgornjem delu muzeja je obdobje šolstva od 1848 do sedanjih časov. Razstava je zelo zanimiva: s slikami, zemljevidi, grafikoni, risbami, učnimi predmeti, lutkami in video in avdio posnetki razstava popelje obiskovalce po raznih obdobjih slovenskega šolstva:

. 1848-1918 – Od marčne revolucije in pomladi narodov 1848 do razpada habsburške monarhije 1918

. 1918-1941 – Narodni vzpon in delitev slovenskega narodnega ozemlja po prvi svetovni vojni

. 1941-1945 – šola med vojno

. 1945-1963 – V svetlo bodočnosti

. 1963-1991 – Imamo lahko le eno šolo – družbeno angažirano socialistično samoupravno šolo

. 1945-1991 – Slovensko šolstvo v zamejstvu in izseljenstvu

. 1991 – Samostojna Slovenija. Vseživljenjsko učenje in izobraževanje. Slovenija-učeča se dežela.

Pedagoška dejavnost

Slovenski šolski muzej (Foto: Tamino Petelinšek / STA)

V zadnjem obdobju delovanja muzeja se je pedagoška dejavnost znatno razširila. Poleg vodenja po stalni in občasnih razstavah zajema tudi raznovrstne muzejske delavnice in od sredine devetdesetih predvsem vse širšo ponudbo muzejskih učnih ur, s katerimi je muzej v javnosti postal najbolj prepoznaven.

Muzejske učne ure so živa igra iz šolske preteklosti. Vsak dan muzej obiskujejo učenci osnovne in srednje šole (letno jih muzej sprejme več kot 6.000) ki doživijo poseben dogodek o zgodovini šolstva. Vsebine učnih ur so prirejene po starih učnih načrtih za določeno starostno skupino. Scenarije za učne ure pripravijo kustosi muzeja v sodelovanju z izvajalci učnih ur.

Otroci sedejo v staro šolsko klop pred gospodično učiteljico ali gospodom učenikom s strogim glasom, ki sta oblečena po šolski modi preteklega časa, z obvezno šibo v roki. Znajdejo se v šolskem razredu v preteklosti, kjer veljajo druga pravila, kjer ni dovoljeno klepetati, kjer morajo sedeti vzravnano, odgovarjati stoje s celimi stavki. Učenci pišejo s kredo na tablice ali s peresom in črnilom. Kdor se ni naučil ali se ne vede po predpisih je lahko kaznovan s klečanjem v kotu na koruzi ali si mora oprtati lesenega osla na hrbet.

Muzej ima pripravljene različne učne ure:

. za učence 1. in 2. razredov, “Stara šola za najmlajše” in “Učna ura iz leta 1865 v nedeljski šoli”.

. za ostale osnovnošolce: Učne ure iz leta 1907(Domača mačka), 1926 (Ročna dela – prišijmo si gumb!) ali 1901 (Cesarska pesem)

. za osnovnošolce in srednješolce: Učne ure iz leta 1907 (Lepo vedenje), 1930 (Lepopis), 1905 (Računstvo),  1932 (Higiena), 1932 (Telovadba – Zdrav duh v zdravem telesu) in “Učno uro v antični Emoni”.

. Za srednješolce: Učne ure iz leta 1811 (Vodnikova šola iz časa Ilirskih provinc) in 1900 (Fizika)

. Tudi za tujce ima muzej pripravljeno učno uro za tujce v angleščini.

Slovenski šolski muzej (Plečnikov trg 1, Ljubljana) lahko obiščete od ponedeljka do petka od 9. do 16. ure, skupine po dogovoru.

Piše: Jože Jan