V veljavni načrt razvojnih programov uvrščeno investicijsko vzdrževanje dijaških domov

0
161
Dijaški dom Maribor (Foto: STA)

V veljavni načrt razvojnih programov za obdobje med letoma 2024 do 2027 je uvrščan tudi projekt investicijskega vzdrževanja dijaških domov. Ocenjena vrednost programa je 6,4 milijona evrov, zagotavlja pa jih ministrstvo za vzgojo in izobraževanje iz integralnega proračuna, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.

 

Ministrstvo je v okviru svojega letnega načrta dolžno zagotavljati sredstva na proračunskih postavkah, ki so namenjene investicijskemu vzdrževanju in obnovi nepremičnin in opreme v omenjenih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih. Hkrati zagotavlja sredstva za popravilo intervencijskih primerov iz državnega proračuna v skladu z določili zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja ter predpisi, denimo s področja javnih financ in zavarovanja premoženja.

Poleg tega namenja sredstva za pripravo predhodnih študij ter projektne in investicijske dokumentacije za objekte dijaških domov, ki bodo uvrščeni v načrt investicij v naslednjih letih. Z investicijskim vzdrževanjem objektov in opreme, nakupom opreme in financiranjem interventnih del na objektih in opremi dijaških domov želijo sproti vzdrževati in popravljati stavbe, ki jih zavodi, katerih ustanovitelj je država, potrebujejo za izvajanje vzgoje in izobraževanja. Za investicijsko-vzdrževalna dela se štejejo dela, s katerimi se ohranja objekt v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba, so še navedli.

C. R., STA