7. februar, dan pred slovenskim kulturnim praznikom, bo pouka prost dan

0
555
Otroci bodo lahko dan izkoristili za gibanje na prostem, morda smučanje. (Foto: Pixabay)

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je s podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju določila 7. februar kot pouka prost dan. To je storila na podlagi predloga srednješolskega področja, da bi s tem zmanjšali stroške dijakov, ki bi pred slovenskim kulturnim praznikom samo za en dan prihajali v dijaški dom in s tem povzročili dodatne stroške.

Kot so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, se je ministrica za to odločila zaradi poenotenja šolskega koledarja srednješolcev in osnovnošolcev ter zaradi tega, ker je dni pouka v tem šolskem letu več, kot je treba za realizacijo učnih načrtov. Tega prostega dne šolam ne bo treba nadomeščati.

Šole so bile o tej spremembi obveščene z okrožnico pred začetkom šolskega leta 2021/2022, v kateri je bilo zapisano, da ministrstvo načrtuje spremembo podrobnejših navodil o šolskem koledarju za tekoče šolsko leto in da predvidevajo, da bo v ponedeljek, 7. februarja, pouka prost dan, so navedli.

To je zapisano tudi v okrožnici šolam v začetku septembra, v kateri so posredovali tudi podrobnejša navodila o šolskem koledarju za osnovne šole za šolsko leto 2021/2022.

Razporeditev pouka, pouka proste dneve in trajanje ter razporeditev šolskih počitnic v šolskem letu s šolskim koledarjem namreč določi minister, pristojen za šolstvo, v skladu z zakonom o osnovni šoli. Podrobnejša navodila za šolski koledar v posameznem šolskem letu pa nastanejo na podlagi pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole, ki natančno določa, kako morajo biti ta navodila vsebinsko oblikovana.

Pravilnik opredeljuje pouka proste dneve, in sicer z zakonom določeni državni prazniki in drugi dela prosti dnevi, šolske počitnice in nedelje ter sobote, razen če ni z letnim delovnim načrtom šole oziroma navodili ministra zaradi nadomeščanja dneva pouka drugače določeno. Izjemoma lahko minister z navodili kot pouka prost dan določi tudi katerikoli drug dan v šolskem letu.

J.S., STA