Danes bodo v šolah v okviru razrednih ur govorili o kulturi nenasilja in strpnosti

0
249
(Foto: Freepik)

V slovenskih šolah danes poteka dan kulture nenasilja in strpnosti. Šole bodo vsebine izpeljale pretežno v okviru razrednih ur. Sicer pa se po navedbah ravnateljev o problematiki medvrstniškega nasilja v šolah pogovarjajo skozi vse leto.

 

Ravnatelj Osnovne šole (OŠ) Stražišče Kranj Pavel Srečnik je za STA povedal, da so se po prejetju okrožnice ministrstva za vzgojo in izobraževanje odločili, da bodo na šoli dan nenasilja izvedli glede na šolski urnik.

Kot pravi, je petek običajen šolski dan, če ima kakšen razred v načrtu razredno uro, bodo dan kulture nenasilja in strpnosti izpeljali že danes, če ne, pa v prihodnjih tednih. “Dve uri ali celo več bomo namenili temu prihodnji teden v okviru razrednih ur. Če bo časa premalo, bomo nadaljevali še v tednu po tem,” je dejal in dodal, da to ne more biti akcija ene ali dveh ur, ampak obstaja potreba po kontinuiranem spremljanju problematike.

Tako je zagotovil, da bodo dan nenasilja izpeljali, čeprav imajo učitelji ob koncu šolskega leta veliko obveznosti, kot je ocenjevanje nacionalnega preverjanja znanja.

Na srečo na šoli, ki jo obiskuje 1025 otrok v 47 oddelkih, velikih problemov z nasiljem in nestrpnostjo niso imeli. Po Srečnikovih besedah redno izvajajo preventivne dejavnosti, ob pojavih nasilja in drugih težav pa so doslej iskali stik s starši in zadeve v glavnem reševali uspešno. Problem nastane, ko nekdo od staršev noče sodelovati s šolo.

Letos so denimo imeli problem, ko je nekdo v šoli nedovoljeno snemal in objavljal posnetke na družbenem omrežju, ta primer je prevzela policija. Vpliv družbenih omrežij je po njegovem mnenju prevelik. Kar nekaj otrok namreč izgublja pravi stik z realnim svetom, kar se mu zdi velik problem, predvsem, če se to dogaja v prezgodnji dobi.

Ravnatelj ljubljanske OŠ Prežihov Voranc Marjan Gorup je pojasnil, da je v zvezi s kulturo nenasilja in strpnostjo na šoli zelo veliko aktivnosti vse leto in ni “fokusirano” samo na ta petek, je pa ta dan po njegovem koristen za marsikatero šolo, kjer se ne pogovarjajo veliko.

“Srečo imamo, da imamo psihologinjo, ki dva dni na teden skrbi za preventivo, ozaveščanje, kurativne posege oziroma za delo z zahtevnejšimi otroki. V petek bomo posvetili dve šolski uri tem temam iz spoštovanja do odločitve države,” je povedal. Izpostavil je, da je kot pripomoček svetovalni službi in drugim strokovnim delavcem na voljo gradivo zavoda za šolstvo o ravnanju v primerih nasilja.

Gorup sicer ocenjuje, da je na njihovi šoli, ki jo obiskuje 470 učencev, razmeroma malo nasilja. “Na šoli smo razvili obliko obravnave, mrežni pristop. Če se karkoli zgodi, aktiviramo celotno mrežo vpletenih,” je poudaril in dodal, da so rezultati zelo dobri, saj razmeroma malokrat torej do nasilja dejansko pride.

“Za petkov dan kulture nenasilja smo prejeli tudi dodatna gradiva od Unicefa in policije, ki so lahko v pomoč. Gradivo Unicefa se nanaša na družbene odnose in preprečevanje medvrstniškega nasilja, medtem ko so policijska navodila bolj operativna, kako preventivno delovati, kako sporočati, opažati in podobno,” pa je pojasnil ravnatelj Srednje gradbene, geodetske, okoljevarstvene šole in strokovne gimnazije Ljubljana Gvido Jager.

Na šoli so se odločili, da danes izvedejo razredno uro ali dve pri učiteljih razrednikih, ki bodo pripravljeni sprejeti ta izziv in o tej problematiki oz. medvrstniškem nasilju kvalificirano spregovoriti. “Te aktivnosti bomo izvedli v okviru petkove jutranje razredne ure. Sicer pa je ta problematika na šoli aktualna že cel teden, odkar se je zgodil tragičen dogodek v šoli v Beogradu,” je poudaril. Po njegovih besedah je omenjeni strelski napad zelo močno vznemiril tudi slovenske šole.

Na šoli se o družbenih odnosih in nasilju po njegovih navedbah veliko pogovarjajo, kot ravnatelj je dijakom o tem večkrat tudi osebno spregovoril. Tudi v Sloveniji je nasilje namreč prisotno, dijakov, ki z nasiljem simpatizirajo, je tudi v Sloveniji po njegovih besedah veliko. Dijakov, ki imajo potencial postati nasilni, pa je verjetno nekaj deset, ocenjuje. Svoje ugotovitve naslanja na “raznorazne druge pojave, ki jih opažamo”, je dodal.

V šoli s 710 dijaki zaznavajo medvrstniško nasilje zlasti ob začetku šolskega leta v prvih letnikih, ko pridejo nove generacije iz osnovnih šol.

C.R., STA