Dominik Štrakl: “Vlada mora tudi v prihodnjih letih nadaljevati z investicijami v projekte na lokalni ravni”

0
818
Dominik Štrakl. (Foto: osebni arhiv Dominika Štrakla)

“Vlada je v preteklih dveh letih sprejela več ukrepov, ki so neposredno pomagali pri investicijah in razvoju posameznih občinskih programov,” je povedal Dominik Štrakl, predsednik Slovenske demokratske mladine, podmladka Slovenske demokratske stranke.

“Tako je bila zelo povečana povprečnina, ki je občinam omogočila več denarja za investicije in razvoj. Pri tem bi izpostavil predvsem graditev novega vrtca v občini Veržej, ki si je za ta cilj prizadevala deset let, in zgraditev prizidka vrtca v Mali Nedelji. Temu sledijo projekti, kot so graditev koloparka pri Športno izobraževalnem centru Ljutomer, obnova nekaterih regionalnih in lokalnih cest, načrtovanje sanacije zadrževalnega prostora v akumulaciji Gajševci, nabava mobilnih nastanitvenih enot z ustrezno opremo Domu starejših občanov Ljutomer, povračilo sredstev zaradi povečanega nadzora meje občinama Ljutomer in Razkrižje, obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri (Natura Mura), podpora za zgraditev širokopasovnega omrežja v Ljutomeru, obnova stavbe Okrajnega sodišča Ljutomer in še bi lahko našteval. Vlada mora zato tudi v prihodnjih letih nadaljevati z vlaganjem in investicijami v projekte na lokalni ravni,” je še povedal Dominik Štrakl, ki na listi SDS kandidira za poslanca Državnega zbora Republike Slovenije.

M.G.