Dosežki predsedovanja na področjih znanosti, izobraževanja, mladine in športa

0
655
Ministrica prof. dr. Simona Kustec. (Foto: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)

Sprejetje novega Evropskega raziskovalnega prostora, sprejem Evropskega modela športa, razglasitev Evropskega leta mladih in resolucije o izobraževanja odraslih za 2030 ter resolucija o kombiniranem učenju so glavni dosežki predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije na področjih znanost, izobraževanja, mladine in športa.

 

 

»Slovenija je na področjih izobraževanja, znanosti, mladine in športa med predsedovanje dosegla pomembne dosežke ter postavila odlične temelje za naslednjih 10 let z javno Evropsko vizijo znanja in konkurenčno Evropo prihodnosti,« je na današnji novinarski konferenci poudarila ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec. Dodala je, da je slovensko predsedstvo ves čas tesno sodelovalo s stroko, različnimi ključnimi deležniki na ravni Evrope in različnimi političnimi odločevalci, kar je pripeljalo do izjemnih uspehov predsedstva.

Izobraževanje: izobraževanje odraslih, kombinirano učenje in nov Evropski izobraževalni prostor

Na področju izobraževanja so bili doseženi ključni dosežki, ki predstavljajo temelje za odporno in uspešno Evropo prihodnosti:

  • Sprejem priporočil o kombiniranem učenju, ki so konkreten odziv na pandemijo ter hkrati vsebujejo priporočila za novodobne načine poučevanja.
  • Sprejem resolucije o Evropski strategiji za izobraževanju odraslih do leta 2030, ki postavlja temelje za bolj uspešno, vključujočo in pravičnejšo Evropo prihodnosti.
  • Sprejem strateškega okvira, ki postavlja temelje za Evropski izobraževalni prostor.

V okviru izobraževanja je slovensko predsedstvo organiziralo dve pomembni strokovni konferenci, eno skupaj s stroko, učitelji in otroki o šoli prihodnosti, drugo s stroko o izobraževanju odraslih. Skupaj z mednarodnim Centrom za umetno inteligenco pa je slovensko predsedstvo organiziralo digitalni hekaton, ki se ga je udeležilo več kot 300 mladih iz vsega sveta.

Šport: sprejem Evropskega modela športa in spodbuditev Vseživljenjske telesne aktivnosti

Na področju športa je Slovenije dosegla prvič v zgodovini športa sprejem resolucije o Evropskem modelu športa, ki ohranja in omogoča šport za vse. V resoluciji o evropskem modelu športa so opredeljene ključne značilnosti modela kot so piramidalna struktura, organiziran šport, strukturiran na nacionalni osnovi in po ena zveza na šport, solidarnost z nižjimi športnimi ravnmi in promocija odprtih tekmovanj. Z resolucijo so ministri poudarili tudi, da mora šport temeljiti na vrednotah, kot so dobro upravljanje, varnost, integriteta, solidarnost ter zdravje in varnost športnikov.

Pri spodbujanju vseživljenjske telesne aktivnosti je slovensko predsedstvo doseglo sprejem dokumenta, v katerem so se ministri zavzeli za večjo telesno aktivnost za bolj zdravo Evropo prihodnosti. Organiziralo pa je tudi vrsto aktivnosti v okviru Evropskega tedna športa in na Bledu odmevno strokovno konferenco.

Mladina: razglasitev evropskega leta mladih in sprejem državljanskih prostorov

Slovensko predsedstvo je uspešno zaključila pogajanja z Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo o razglasitvi Evropskega leta mladih 2022 ter s tem dosegla pomemben dosežek na področju mladine in odprla vrsto priložnosti za mlade v letu 2022. Ministrica Simona Kustec je na novinarski konferenci poudarila, da si mladi zaslužijo evropsko leto, ki jih bo postavilo v središče pozornosti in jim omogočilo vrsto priložnosti za njihov osebni, družbeni in karierni razvoj. »Ves čas slovenskega predsedovanja smo si na različne načine prizadevali za aktivno participacijo in močan glas mladih. Vključili smo jih v vse ključne dogodke na številnih področjih, sprejeli pa smo tudi zavezo sklepe ministrov o širitvi državljanskih prostorov. Sama se bom zavzemala za širšo medresorsko vpetost tako političnih odločevalcev kot predstavnikov mladih tudi v evropskem letu mladih,« je še dodala ministrica.

Znanost: sprejem novega Evropskega raziskovalnega prostora in evropska partnerstva

Na področju znanosti je slovensko predsedstvo doseglo pomemben mejnik za evropsko znanost, saj smo skupaj z ministri sprejeli nov Evropski raziskovalni prostor (ERA) in agendo s konkretnimi aktivnostmi, s katerimi se bo povečala učinkovitost Evropskega raziskovalnega prostora in omogočila hitrejše odzivanje na ključne izzive naše družbe. Prenovljeni Evropski raziskovalni prostor bo omogočil prost pretok raziskovalcev, znanja, podatkov in tehnologij ter združen pristop držav k reševanju skupnih izzivov. Prvič se v upravljanje Evropskega raziskovalnega prostora vključujejo tudi ključni evropski deležniki, od raziskovalnih institucij, do univerz in gospodarstva.

Slovensko predsedstvo je uspešno zaključilo pogajanja z Evropskim parlamentom in doseglo sprejem Evropskih partnerstev, ki so vredna več 10 milijard Evrov.

Vir: gov.si