Gibalne sposobnosti otrok: Povečanje telesne dejavnosti v šolah je nujno

0
337
(Foto: Matija Sušnik / DZ)

Odbor DZ za izobraževanje se je na prvi redni seji v novi sestavi seznanil s problematiko velikega upada gibalnih sposobnosti otrok v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Sprejet je bil sklep s katerim predlaga šolskemu ministrstvu, da v novem šolskem letu uporabi vse obstoječe mehanizme za povečanje telesne dejavnosti v šoli.

Gregor Starc z ljubljanske fakulteta za šport je predstavil trende gibalne učinkovitosti otrok pred in po pandemiji covida-19. Izpostavil je, da so se od začetka epidemije poslabšale vse gibalne sposobnosti otrok, najbolj vzdržljivost in koordinacija. Zadnje šolsko leto je bilo bolj normalno, ostaja 10-odstotni upad učinkovitosti, kar je nižje kot leta 2019, je opozoril. “S tem je šla z roko v roki tudi debelost,” je dodal.

Med drugim je pozval k takojšnjemu ukrepanju, saj slabše gibalne sposobnosti vplivajo tudi na zdravje otrok. V prihodnje si želi, da šol ne bi zapirali, ter se zavzel za ponovno uvedbo programa Zdrav življenjski slog, ki je potekal od leta 2011 do 2018, v katerem je sodelovalo več kot 200 šol.

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport se po besedah državnega sekretarja Darja Felde zavedajo, da uvajanje dodatnih ur športne vzgoje v šole ni enostavno, ker to lahko postane tudi kadrovski problem. Dvomi, da bi to dali v obstoječi kurikulum, a dopušča možnost, da bi se to lahko zgodilo v okviru napovedane prenove izobraževanja.

(Foto: Pixabay)

Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Tadej Osterc je spomnil na opozorilo Svetovne zdravstvene organizacije, da nobeni državi v evropski regiji do leta 2025 ne bo uspelo zmanjšati debelosti med populacijo. Zato je vsekakor treba po njegovem mnenju okrepiti vse dejavnosti, med drugim nujno organizirati redno telovadbo. Ministrstvo močno podpira, da se v šolski program vključi dodatna telesna dejavnost, ki pomeni zdravje za otroka, je dodal.

Polonca Dobrin z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je med drugim povedala, da se na NIJZ zavzemajo za tesnejše sodelovanje med šolstvom in zdravstvom pri telesni dejavnosti, da bi imeli tudi zdravniki pregled nad športno vzgojnim kartonom otrok.

V razpravi so se poslanci opozicije strinjali s sogovorniki, da je treba vse ukrepe za povečanje telesne dejavnosti v šolah čim prej sprejeti. Pripravili so tudi predlog sklepa, s katerim bi pozvali ministrstvo, da pripravi ukrepe, ki bodo omogočili šport v šolah vsak dan, da je del pouka, a ga je odbor zavrnil.

Odbor je sprejel sklep, da ministrstvo za izobraževanje v najkrajšem možnem času, najkasneje pa do začetka novega šolskega leta, ponovno vzpostavi program Zdrav življenjski slog in pripravi sistemsko rešitev, ki bo dolgoročno izboljšala telesno aktivnost udeležencev izobraževalnega procesa.

J.S., STA