Janez Keber: Leksikon priimkov

0
1103
(Foto: vseknjige.si)

Po Leksikonu imen, ki je izšel pri Celjski Mohorjevi družbi leta 1988, dopolnjene izdaje pa v letih 1996, 2001 in 2008, med Slovence prihaja še Leksikon priimkov, ki je glede na svojo pomembnost že dolgo časa težko pričakovana knjiga, v kateri najdemo večino priimkov, ki se pojavljajo na slovenskih tleh.

Leksikon priimkov, ki je pred vami, na skoraj tisoč straneh prinaša zapise o več kot 19.000 priimkih. Avtor v njem po tridesetih letih preverjanj v praksi pojasnjuje priimke glede na izvor in obliko, pogostnost in prostorsko razporejenost, prve ali zgodnje zapise v starih dokumentih oziroma virih, priimkovno podstavo in besedotvorno sestavo ter pomen. Leksikon je tako uporaben bodisi za poljudno bodisi za strokovno raziskovanje priimkov v Sloveniji. Prav pomen priimkov ob njihovem nastanku je najzanimivejši del razlage vsakega priimka, ki dandanes sam po sebi seveda nima pomena in tudi ne odraža lastnosti njegovega nosilca. Slovenski priimki so bili pogosto tvorjeni iz rojstnih imen oziroma njihovih oblik s patronimičnimi priponskimi obrazili, in so se nananšali najpogosteje na ime očeta, redkeje na ime matere. Prav tako pogosto si bili tvorjeni iz stanovskih poimenovanj oziroma poklicev, naselbinskih imen, iz telesnih ali značajskih lastnosti, kamor sodijo tudi priimki po različnih živalih.

Že ob ustanovitvi SAZU-ja in Inštituta za slovenski jezik pred 70 leti je bil slovar slovenskih priimkov zapisan med najpomembnejše naloge. Janez Keber se je v Etimološki in Leksikološki sekciji Inštituta kot raziskovalec ob rednem leksikografskem in leksikološkem delu za to nalogo kalil skoraj 40 let. Sodeloval je pri Slovarju slovenskega knjižnega jezika, pri slovarskem delu Slovenskega pravopisa, je avtor Slovarja slovenskih frazemov (2011), sodeloval je pri Slovarčku jezikovnega izrazja, od leta 1995 do 2008 pa je bil glavni urednik revije Jezikoslovni zapiski. Njegova bibliografija obsega več kot tisoč člankov, razprav in publikacij.

J.S.

Knjigo naročite na POVEZAVI.