Manj kot petina vabljenih koroških otrok oddala kri za preverjanje vsebnosti svinca

0
151
Ravne na Koroškem. (Foto: Vesna Pušnik Brezovnik/STA)

Manj kot petina vabljenih otrok iz petih koroških občin v starosti od 24 do 48 mesecev se je odzvala na jesensko vabilo NIJZ za odvzem krvi za preverjanje vsebnosti svinca. Skupno je NIJZ vabila poslal 583 otrokom, kri pa so prejšnji teden odvzeli 102 otrokoma. Rezultati bodo predvidoma znani še ta mesec.

 

Ravenska območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je na odvzeme krvi povabila otroke v starosti od 24 do 48 mesecev, ki imajo stalno bivališče v eni od petih koroških občin. To so občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd, ki so jih poleg ujme prizadele še naplavine mulja, onesnaženega s težkimi kovinami.

Otrokom, ki so jih starši pripeljali na odvzeme krvi, so prejšnji teden kri odvzeli v popoldanskem času po vnaprej določenih terminih, za katere so se dogovorili s starši. “Rezultatov še nimamo. Računamo, da bodo znani v mesecu novembru in jih bomo lahko komentirali, ko jih dobimo,” so za STA pojasnili na NIJZ.

Analize jesenskih odvzemov krvi bodo deloma služile tudi za primerjavo s stanjem pred avgustovsko ujmo.

NIJZ spremljanje vrednosti svinca v krvi otrok načrtuje tudi v prihodnje. “Ukrep smo predlagali tudi v prihajajoči sanacijski zakon po poletnih poplavah. Vabilo bomo v bodoče pošiljali bolj usmerjeno in sicer poleg obeh občin Zgornje Mežiške doline še v občine Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd,” so še navedli na NIJZ.

V občinah Črna na Koroškem in Mežica, ki spadata v Zgornjo Mežiško dolino, so namreč doslej pri triletnikih vsebnosti svinca v krvi preverjali vsako leto v spomladanskem času, dodatno pa so vsebnosti preverjali še vsakih pet let v prevalenčnih študijah z vključenimi otroki širšega nabora starosti. Hkrati so v prevalenčne študije bili za primerjavo vedno vključeni tudi triletniki s Prevalj in Raven na Koroškem, ne pa tudi iz Dravograda, ki so bili tokrat k odvzemom krvi vabljeni prvič.

Zadnjo prevalenčno študijo je NIJZ izvedel na podlagi letos spomladi odvzetih vzorcev krvi. Študija je pokazala, da so bile letošnje povprečne vrednosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline najnižje od začetka meritev. Primerjalno pa so slabši rezultati pri triletnikih. Letos spomladi se je sicer na raziskavo odzvalo 52,8 odstotka vabljenih iz Zgornje Mežiške doline in 30,3 odstotka vabljenih iz Spodnje Mežiške doline, kar je bil najslabši odziv do tedaj.

C. R., STA