Na ljubljanski univerzi simpozij o slovenščini kot drugem in tujem jeziku

0
430
(Foto: Nebojša Tejić / STA)

Na Univerzi v Ljubljani še do petka poteka 41. mednarodni slovenistični znanstveni simpozij Obdobja. Posvet, ki ga tradicionalno pripravlja oddelek za slovenistiko na Filozofski fakulteti, se dotika izbranih jezikoslovnih, literarnih in kulturoloških vprašanj. Letos se udeleženci posvečajo slovenščini kot drugemu in tujemu jeziku.

O naslovni temi Na stičišču svetov: slovenščina kot drugi in tuji jezik bo na tridnevnem simpoziju razpravljalo 59 strokovnjakov in strokovnjakinj iz devetih držav – Slovenije, Avstrije, Češke, Francije, Hrvaške, Italije, Japonske, Slovaške in Srbije, so sporočili s Filozofske fakultete.

Na simpoziju bodo udeleženci predstavili svoje prispevke z različnih področij slovenščine kot drugega in tujega jezika, spregovorili o novih uporabnikih slovenščine, razvoju jezikovne zmožnosti v slovenščini, njenem opazovanju, spremljanju in testiranju. Svoje razmisleke so namenili tudi procesom, dejavnikom in okoliščinam učenja slovenščine ter poučevanju slovenščine v različnih okoljih, virih in priročnikih za slovenščino, korpusih in podatkovnih zbirkah.

V prispevkih se bodo dotaknili tudi didaktike slovenščine kot drugega in tujega jezika, različnih metod in pristopov pri poučevanju, literature in kulture ter vprašanja med- in večkulturnosti. Z referati bodo obravnavali še slovenščino med drugimi jeziki, vprašanje večjezičnosti, raznojezičnosti in jezikovnega prepletanja/prehajanja ter jezikovno politiko in jezikovno načrtovanje na področju slovenščine kot drugega in tujega jezika, so napovedali organizatorji. Prijavljeni prispevki bodo objavljeni v simpozijski publikaciji.

V temo tokratnih Obdobij je dopoldne uvedla okrogla miza z naslovom Slovenščina kot drugi in tuji jezik – resničnost in vizije, nanjo pa so povabili Mihaelo Knez in Marka Stabeja s Filozofske fakultete, Stanko Lunder Verlič z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Tanjo Petrović z ZRC SAZU ter Magdo Stražišar iz službe za slovenski jezik na ministrstvu za kulturo, da bi se pogovorili o stanju in nadaljnjem načrtovanju na področju slovenščine kot drugega in tujega jezika.

Okroglo mizo so namenili razpravi o izhodiščih in ciljih, ki si jih je država zastavila v akcijskem načrtu za jezikovno izobraževanje (2014-2018) in resoluciji o nacionalnem programu za jezikovno politiko (2021-2026).

Simpoziju predsedujeta profesorici Nataša Pirih Svetina in Ina Ferbežar.