Nova učna pot na območju nekdanjih glinokopov pri Straži

0
686
Straža, Športni park Breza. Odprtje učne poti Glinokopi Zalog. (Foto: Rasto Božič / STA)

Občina Straža je degradirano območje glinokopov nekdanje opekarne Zalog preuredila v približno 700-metrsko učno pot Glinokopi Zalog. V in ob opuščenih glinokopih so se namreč v več desetletjih naselile številne živalske in rastlinske vrste, katerih habitate želijo zaščiti in hkrati predstaviti. Za naložbo so odšteli nekaj več kot 120.000 evrov.

Projekt je z nekaj več kot 80.000 evri podprl Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, razliko je pokrila domača občina Krožna pot, ki se začne in konča ob straškem Športnem parku Breza, poteka po delu območja Nature 2000. Ob tej oz. na slabem poldrugem hektarju zemljišča pa so postavili talne lesene opazovalnice in tri metre visoko opazovalnico za ptice.
Uredili so poti, gnezdilno steno, ureditvene otoke, preproste lesene prelive in zelene površine. “Gre za resnično izjemen naravni habitat. Kljub temu, da ne moremo govoriti o veliki površini, pa se lahko pohvalimo, da je na tem območju prisotnih kar nekaj različnih živalskih vrst. Tako se bodo obiskovalci lahko navduševali nad različnimi pticami, dvoživkami, ribami in bogatim rastlinstvom,” je pristavila.
Območje poti sicer obsega večji del ohranjenih glinokopnih jezerc oz. sekundarnih vodnih biotopov, ki so nastali med letoma 1980 in 2000, je še povedala Špelko Krštinčeva. Biolog novomeške enote Zavoda RS za varstvo narave Andrej Hudoklin je opozoril, da gre za enega še redkih ohranjenih habitatov stoječe vode v dolini Krke in državi ter za mokrišče, na katerem so se naselile številne ptice, dvoživke, plazilci, druge živali in rastline; tudi ogrožene vrste.
Najbolj presenetljivo odkritje je bila sicer najdba avtohtone želve oz. močvirske sklednice, ker pa to tudi tukaj izrinjajo agresivne neavtohtone želve, ki so jih odvrgli neodgovorni lastniki, skušajo te tuje vrste odstraniti ali njihovo število vsaj omejiti.
Kolegi iz Društva za opazovanje ptic so medtem pri svojih opazovanjih ugotovili pestrost ptičjih vrst. Opazili so vodne vrste, kot so rakar, močvirska trstnica, tukalica, vodomec, mokož ter siva in bela čaplja. Sicer pa so ta trstišča vabljiva za vrsto ptic, ki priletijo s severa. Med nedavnim obročkanjem ptic so tako naleteli tudi na vrste, ki so jih že obročkali v Rusiji in na drugih severnih območjih. Kot kaže, je območje ob straški učni poti postalo širše pomembno zavetišče tudi za ptice selivke, je ocenil biolog.
Ker so bili nekateri zaliti glinokopi že močno zaraščeni, so jih morali ob urejanju učne poti očistiti preveč razraslega rastja in delno poglobiti, je še povedal Hudoklin.
Pri projektu učne poti so s straško občino sodelovali Osnovna šola Vavta vas, podjetje Tomas, Ribiška družina Novo mesto in novomeška enota zavoda za varstvo narave.
Piše: J.S., STA